Bouwkundig tekenen - Graduaatsopleiding

 

Als bouwkundig tekenaar sta je aan de basis van het nieuwe bouwproces, zowel in de ontwerpfase als in de offerte- en uitvoeringsfase. Met je kennis over de laatste visualisatietechnieken zorg je voor de nodig ondersteuning binnen een studiebureau, architectenbureau, landmeterskantoor of bouwbedrijf. De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat. De opleiding geeft je een grondig inzicht in alle details van de bouwkunst en leert je deze details te onderzoeken en te tekenen. Zowel in een eenvoudige als in hun meest complexe toepassing. Traditionele en nieuwe materialen en constructiewijzen worden besproken en in tekening voorgesteld. Je wordt eveneens opgeleid in de gekende softwarepaketten in de bouw en leert met meerdere tekenprogramma’s zowel 2D als 3D tekenen vb. AutoCad, SketchUp, Revit, CAD 2D, ...
De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door?werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij architecten(bureaus), bouwbedrijven, studiebureaus en toeleveringsfirma’s in de bouwsector.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
Howest
HOGENT


Bouwkundig tekenen - Graduaatsopleiding

Algemene info

Als bouwkundig tekenaar sta je aan de basis van het nieuwe bouwproces, zowel in de ontwerpfase als in de offerte- en uitvoeringsfase. Met je kennis over de laatste visualisatietechnieken zorg je voor de nodig ondersteuning binnen een studiebureau, architectenbureau, landmeterskantoor of bouwbedrijf. De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat. De opleiding geeft je een grondig inzicht in alle details van de bouwkunst en leert je deze details te onderzoeken en te tekenen. Zowel in een eenvoudige als in hun meest complexe toepassing. Traditionele en nieuwe materialen en constructiewijzen worden besproken en in tekening voorgesteld. Je wordt eveneens opgeleid in de gekende softwarepaketten in de bouw en leert met meerdere tekenprogramma’s zowel 2D als 3D tekenen vb. AutoCad, SketchUp, Revit, CAD 2D, ...
De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door?werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij architecten(bureaus), bouwbedrijven, studiebureaus en toeleveringsfirma’s in de bouwsector.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
Howest
HOGENT


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bouwkundig tekenen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Bouw, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 tot 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Bouw, Toepaste architectuur,... behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 04    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk
056 28 70 00    


Sint-Martens-Latemlaan 2B  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 21-01-2022

Bouwkundig tekenen - Graduaatsopleiding

Algemene info

Als bouwkundig tekenaar sta je aan de basis van het nieuwe bouwproces, zowel in de ontwerpfase als in de offerte- en uitvoeringsfase. Met je kennis over de laatste visualisatietechnieken zorg je voor de nodig ondersteuning binnen een studiebureau, architectenbureau, landmeterskantoor of bouwbedrijf. De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat. De opleiding geeft je een grondig inzicht in alle details van de bouwkunst en leert je deze details te onderzoeken en te tekenen. Zowel in een eenvoudige als in hun meest complexe toepassing. Traditionele en nieuwe materialen en constructiewijzen worden besproken en in tekening voorgesteld. Je wordt eveneens opgeleid in de gekende softwarepaketten in de bouw en leert met meerdere tekenprogramma’s zowel 2D als 3D tekenen vb. AutoCad, SketchUp, Revit, CAD 2D, ...
De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door?werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij architecten(bureaus), bouwbedrijven, studiebureaus en toeleveringsfirma’s in de bouwsector.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
Howest
HOGENT


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bouwkundig tekenen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Bouw, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 tot 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Bouw, Toepaste architectuur,... behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 04    


Rijselstraat 1  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    


Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk
056 28 70 00    


Sint-Martens-Latemlaan 2B  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 21-01-2022