Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding - Master-na-master

 

KU Leuven


Studiepunten

60

Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

KU Leuven


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je moet het diploma van master in de Theologie en de religiewetenschappen hebben.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

Naast werk in onderwijs, pastoraal en vormingswerk, dat voor alle masters in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen nagenoeg gegarandeerd is, vinden houders van een diploma in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen vaak hun weg in het wetenschappelijk onderzoek en schrijven ze na hun diplomering nog een proefschrift (al of niet met een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, de onderzoeksraad van de universiteit, of andere instanties).

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Pastoraal werker - parochieassistent

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

KU Leuven


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Je moet het diploma van master in de Theologie en de religiewetenschappen hebben.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

Naast werk in onderwijs, pastoraal en vormingswerk, dat voor alle masters in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen nagenoeg gegarandeerd is, vinden houders van een diploma in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen vaak hun weg in het wetenschappelijk onderzoek en schrijven ze na hun diplomering nog een proefschrift (al of niet met een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, de onderzoeksraad van de universiteit, of andere instanties).

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Pastoraal werker - parochieassistent

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024