Opleiding: Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master-na-master - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Je moet het diploma van master in de Theologie en de religiewetenschappen hebben.

 
Klemtonen
 

KU Leuven

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Naast werk in onderwijs, pastoraal en vormingswerk, dat voor alle masters in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen nagenoeg gegarandeerd is, vinden houders van een diploma in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen vaak hun weg in het wetenschappelijk onderzoek en schrijven ze na hun diplomering nog een proefschrift (al of niet met een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, de onderzoeksraad van de universiteit, of andere instanties).

 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.