Werken in de zorg.

De interesse om te werken in de zorg is groot. Niet enkel bij leerplichtige leerlingen, ook bij werknemers en werkzoekenden die een nieuwe richting uit willen. Heel wat zorgberoepen zijn knelpuntberoepen!
Eén van de meest recente functies uit de zorgsector is die van zorgkundige.
Wat is nu het verschil tussen een job als verzorgende en als zorgkundige?

Verzorgende

Zorgkundige

Polyvalent basiswerker

Meer verantwoordelijkheid dan een verzorgende (=18 extra verpleegkundige handelingen). Deze activiteiten zijn bepaald in een Koninklijk Besluit.
Werkt onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundige.

 

Om als zorgkundige te kunnen werken, moet je ook verschillende formaliteiten vervullen. Een registratienummer, een visum en in een aantal gevallen ook een RIZIV-nummer, zijn noodzakelijk. 
De registratie als zorgkundige kan online via het e-loket van Zorg en Gezondheid

 

Doorgroeien binnen de zorg?

Na de opleiding tot verzorgende kan je de opleiding tot zorgkundige volgen. En zo kan je steeds verder evolueren. Heel wat opleidingen liggen in mekaars verlengde.
Door vervolgmodules te studeren klim je als het ware naar een volgende job. Zowel pas afgestudeerden als mensen die een carrièreswitch overwegen of willen doorgroeien krijgen kansen.

Logistiek assistent →  Verzorgende →  Zorgkundige →  Gegradueerde Verpleegkunde →  Professionele Bachelor Verpleegkunde

Per vooropleiding en per behaald studiebewijs, kan je hier lezen welke verkorte opleiding je dient te volgen om Zorgkundige te worden.

Herintreden in de zorg?

 • Dit is mogelijk via een 'Terugkeercursus voor Verpleegkundigen'.  

Voorwaarde is dat je:

 • bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende (eventueel deeltijds) +
 • minstens 3 jaar niet gewerkt hebt als verpleegkundige in de zorgverlening OF de laatste 3 jaar minder dan 9 maanden deeltijds gewerkt hebt in deze sector.

Deze erkende beroepsopleiding wordt georganiseerd door de VDAB en gecoördineerd door de VOVB (Vormingscentrum Verpleegkundig Bijblijven); de  lesplaats kan variëren. 
De opleiding duurt 3 maanden (=20 lesdagen gespreid over 3d van 6u/week). 
De opleiding bestaat uit 120 u theoretische en praktische vorming + 120 u stage in 1 of verschillende gezondheidsinstellingen (in eigen woonplaats)
Het lessenpakket is breed en bedoeld om je kennis bij te spijkeren.

Via welke opleidingen kan je onderstaande kwalificaties behalen?

Certificaat Verzorgende (of bekwaamheidsattest)

 • Via 6 BSO: Organisatiehulp, Verzorging
 • Via 6 TSO: Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Sociale en technische wetenschappen
 • Via Se-n-Se TSO: Leefgroepenwerking, Animatie i/d ouderenzorg
 • Via DBSO-opleiding: Verzorgende,
  Bestaat uit 2 delen: Logistiek assistent of Logistiek Helper + Verzorgende. 
  Behalen van de 2 deelcertificaten is nodig!
 • Via SYNTRA Leertijd: opleiding Verzorgende
  2,5 lesdagen/week +  2,5 werkdagen/week
  Duur: +/- 3 jaar  (bestaat uit: ½ jaar ‘logistiek helper in de zorginstellingen’ + 2,5 jaar ‘verzorgende’ )
  Behalen van de 2 certificaten is nodig!
 • Via het Secundair volwassenenonderwijs
  Min. 18 jaar
  Al dan niet via de VDAB** (= met VDAB-contract) 
  Organisatie: afhankelijk van het organiserend Centrum voor Volwassenenonderwijs 
  bv. Deeltijds dagonderwijs:  1 lesdag/week +  8u stage/week
  Duur: 3,5 semesters
   
  Surplus: Diploma Secundair onderwijs als je dit certificaat combineert met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming (AAV). Vrijstellingen mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en kwalificaties.
 • Via VDAB* in samenwerking met een andere opleidingspartner, bv. met Diensten voor Gezinszorg** 
  Duur: +/- 1 jaar
  Opleiding ‘Polyvalent Verzorgende’ 
  Bekwaamheidsattest.
 •  Plaatselijke projecten voor werknemers die zich willen omscholen naar een zorgfunctie.
 •  Na slagen in eerste 60 studiepunten van de Prof. bachelor Verpleegkunde
 •  Na slagen in de module 'Verpleegkundige Basiszorg' in HBO5-Verpleegkunde

Certificaat Zorgkundige (= beroepskwalificatie)

 • Via 7 BSO: Thuis- en bejaardenzorg/ Zorgkundige of Zorgkundige duaal
   
 • Via DBSO-opleiding: Verzorgende/Zorgkundige (= vervolg op DBSO-opleiding 'Verzorgende)  of Zorgkundige duaal
   
 • Via SYNTRA Leertijd: opleiding Zorgkundige duaal of niet-duale vervolgopleiding op Leertijdopleiding Verzorgende .
   
 • Via Secundair volwassenenonderwijs
  Min. 18 jaar
  Al dan niet via de VDAB ** (= met VDAB-contract).
  Organisatie: afhankelijk van het organiserend Centrum voor Volwassenenonderwijs 
  Vb. Voltijds dagonderwijs: 2 lesdagen/week en 1 lesavond om de 14 d +  20 u stage/week- gedurende 1,5 jaar 
  Vb. Gecombineerd onderwijs: 1 lesdag op zaterdag/maand + thuisstudie + 8u stage/week- gedurende 2,5 jaar. 
  Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en kwalificaties.
   
 • Via VDAB* in samenwerking met een andere opleidingspartner,
  Vb. met Diensten voor Gezinszorg
  Gratis
  Duur: 120 uren
  Opleiding ‘Zorgkundige’ 
  Bekwaamheidsattest 
  Vb. met CVO- ingeval verkort traject voor herintreders, pas afgestudeerden.
   
 • Plaatselijke projecten voor werknemers die zich willen omscholen naar een zorgfunctie.
   
 • Na slagen in de eerste 60 studiepunten van de Prof. bachelor Verpleegkunde.
   
 • Na slagen in de module 'Verpleegkundige Basiszorg' in HBO5-Verpleegkunde.
   
 • 11 Verkorte trajecten in het Secundair Volwassenenonderwijs voor herintreders, pas afgestudeerden en verzorgenden niet werkzaam in de federale gezondheidssectoren (vb. ouderenzorg, ziekenhuizen, thuisverpleging) & die niet voldoen aan de opleidingsvoorwaarden. 
 • Verkort traject voor verzorgenden in de thuiszorg. (Punt VI-2).

Gegradueerde verpleegkundige (HBO5)

 • Via HBO5- verpleegkunde 
  Organisatie: afhankelijk van de opleidingsinstelling
  Duur: 5 modules (= +/- 3 jaar)
  Graduaatsdiploma  
  Vrijstellingen mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's of kwalificaties.
  Voorwaarden zie: Onderwijskiezer

 • HBO5-verpleegkunde in samenwerking met VDAB
  Duur: 5 modules (1e 4 modules: 6 maanden + 5e module 1 jaar duurtijd)
  Instapmomenten september en februari
  Voltijds dagonderwijs.
  Aangepast traject mogelijk voor deeltijds werkenden in O-VL, W-VL en Limburg. Zie www.vdab.be; Zoek een opleiding; doelgroep 'Werkzoekende' + typ in zoekkader 'AGOV' en/of 'ALOV'

 • Plaatselijke projecten voor werknemers die zich willen omscholen naar een zorgfunctie.

Professionele bachelor Verpleegkunde

 • Via Professionele bachelor (PBa) aan een hogeschool: 
  Organisatie: afhankelijk van hogeschool
  Duur: 240 studiepunten (4 jaar) waarbij studenten in de eindfase van de opleiding een contractstage aangaan (= deeltijds werken als verpleegkundige-in-opleiding binnen zorgsector)
  Diploma Professionele bachelor
  Vrijstellingen mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en kwalficaties.
  Voorwaarden zie: Onderwijskiezer
 • Via HBO5 Verpleegkunde (gegradueerde) + Brugcursus/ Aanvultraject aan een hogeschool
  Duur: 150 studiepunten (2,5 jaar)
  Diploma Professionele bachelor
 • Via PBA Verpleegkunde 1e jaar - in samenwerking met VDAB
  idem info PBa aan een hogeschool

 • Via PBA Verpleegkunde 4e jaar individueel traject- in samenwerking met VDAB
  Doelgroep: cursisten die bepaalde onderdelen uit het 1e, 2e of 3e jaar wensen te hernemen.
  Voorwaarde: toelating van regionaal verantwoordelijke Social Profit v.d. VDAB

 • Plaatselijke Projecten voor werknemers die zich willen omscholen naar een zorgfunctie. 

Master in de Verpleegkunde en de vroedkunde

 • Masterjaar aan de universiteit
  Duur: 60 studiepunten, na eerst een schakelprogramma te hebben gevolgd.
  Vooropleiding is PBa Verpleegkunde
  Diploma: Master

*Woon je in Brussel, dan moet je je bij de VDAB + ACTIRIS inschrijven om gebruik te kunnen maken van het VDAB-aanbod. Persoonlijke ondersteuning bij oriëntering naar zorgopleidingen wordt aangeboden in het ‘Huis voor Gezondheid’. Woon je in Vlaanderen, dan moet je je enkel inschrijven bij de VDAB. Meer info bij je consulent in ‘Servicepunt Zorg’ van je VDAB-Werkwinkel.

**Diensten voor Gezinszorg die opleiding aanbieden tot polyvalent verzorgende/zorgkundige: Adressen vind je op deze pagina, onder het tabblaadje 'Links'.

Het schematisch overzicht m.b.t. opleidingen in de zorg is grotendeels gebaseerd op de website van VIVO-social Profit. Er zijn nog andere opleidingen die, volgens de Vlaamse regelgeving, in aanmerking komen om als verzorgend personeelslid te werken. Hou er ook rekening mee dat zowel het aanbod als de benaming van opleidingen/studierichtingen door de jaren heen sterk is veranderd. 
Tip: http://www.ikgaervoor.be en de beroepenzoeker op Onderwijskiezer.

Hulp nodig om een opleiding voor verzorgende of gegradueerde verpleegkunde te starten?

Voorbereiding op de dagopleiding tot  verzorgende Speciaal traject voor 1e module HBO5- Verpleegkunde

 

 

 Duur: 3 maanden 

Bepaalde opleidingen worden erkend door VDAB. 

Meer info: www.vdab.be
→’Zoek een opleiding’→selecteer of je werkzoekende/werkende bent
→ Typ in zoekvenster: Voorbereiding verzorgende

Dagopleiding mét ondersteuning

Dubbel zoveel tijd voor het doorlopen van de 1e module HBO5
 ‘Initiatie verpleegkunde’ + extra pedagogische ondersteuning,
Leidt tot deelcertificaat 

Duur: 1 jaar i.p.v. 6 maanden 

Bepaalde vooropleidingen worden erkend door VDAB. 


Meer info: www.vdab.be
→’Zoek een opleiding’→ selecteer of je werkzoekende/
werkende bent
→ Typ in zoekvenster: Vooropleiding verpleegkunde

 

Geslaagd? Resterende 4 modules volgen in regulier traject. Totaalduur opoleidingstraject = 3,5 jaar

 

Welke tewerkstelling na welke opleiding?

Tewerkstellingssectoren

Opleidingen

 

 Verzorgende/
Polyvalent Verzorgende

Zorgkundige    

Opvoeder

Begeleider in de
kinderopvang (CVO)

 Kinderzorg
7BSO

Ouderenzorg

 

X

 

 

 

Ziekenhuizen

 X

X

 

 

 

Thuisverpleging

 

X

 

 

 

Gezinszorg

 X

X

X

X

 X

Gehandicaptenzorg

 X

X

X

 X

 X

Kinderopvang

 

 

X

 X

X

Voor bijna alle zorgberoepen heb je een bepaald certificaat/diploma nodig. Soms kan je met een bepaalde kwalificatie toch aan de slag ook al ben je niet in het bezit van dat certificaat. Dat is bv. het geval met het certificaat organisatieassistentie of Se-n-Se TSO internaatswerking. Hiermee kan je ook als ‘Verzorgende’ werken. 
In de Gehandicaptenzorg, Gezinszorg en aanvullende Thuiszorg, zijn 'Zorgkundigen' niet voorzien in de normering. Ze werken er in de functie van 'Verzorgende'.

Recente vernieuwingen?

Via 7BSO Kinderzorg kan je niet langer zorgkundige worden! De wetgeving is gewijzigd: Kinderzorg werd volledig losgekoppeld van 'Zorgkundige'. Zo kan je met je opleiding tot Zorgkundige werken in de Ouderenzorg maar niet langer in de Kinderzorg.

De SYNTRA leertijdopleiding tot verzorgende is atypisch. Je volgt niet 1 maar gemiddeld 2,5 dagen/week les. En dit gedurende 3 jaar. De lessen bevatten 4u/week algemene vorming, de overige 12 lesuren gaan over verzorging. Na 3 jaar bereik je dezelfde leerdoelen als iemand die de 3e graad voltijds BSO heeft gevolgd (5 en 6 Verzorging + 7 Thuis- en bejaardenzorg). Je krijgt dus ook je diploma SO, mocht je dat nog niet hebben... 

Als voltijdse dagopleiding bestaat de opleiding niet binnen SYNTRA. 
Men is deze  leertijdopleiding tot verzorgende nog aan het uitbouwen. Deze opleiding bereidt je voor op de vervolgopleiding zorgkundige.

Volledige info op: https://www.vivosocialprofit.org/verzorgendenzorgkundigen

Op 1 september 2016 is het Proefproject Duaal leren van start gegaan. Je kan er o.m. kiezen voor de opleiding zorgkundige duaal.
Of je nu kiest voor deze opleiding binnen 7 BSO, DBSO of Leertijd; steeds wordt eenzelfde standaardtraject gevolgd binnen de 1- jarige opleiding.

Verpleegkundige worden?

Neem een kijkje op www.wordverpleegkundige.be
Je kan als volwassene op niveau van hoger onderwijs studeren via bvb. een examencontract.