Werken in de zorg.

Verzorgende - Zorgkundige

De interesse om te werken in de zorg is groot. Niet enkel bij leerplichtige leerlingen, ook bij werknemers en werkzoekenden die een andere richting uit willen. Heel wat zorgberoepen zijn knelpuntberoepen!
Eén van de meest recente functies uit de zorgsector is die van zorgkundige.
Wat is nu het verschil tussen een job als verzorgende en als zorgkundige?

Verzorgende                                                                                                      

Zorgkundige

Een verzorgende helpt bij dagelijkse huishoudelijke activiteiten zoals samen boodschappen doen; bij de dagelijkse verzorging zoals het haar wassen..
Ook de cliënt moed inpraten, sociaal ondersteunen... hoort bij de job.

Je bent een polyvalent basiswerker die zelfstandig kan werken maar deel uitmaakt van een team dat hulp- en dienstverlening biedt aan mensen die tijdelijk zorg vragen of permanent hulp nodig hebben bij hun dagdagelijkse activiteiten.


Je werkt in de thuiszorg.

Een zorgkundige heeft meer verantwoordelijkheid dan een verzorgende. Hij/zij is opgeleid om 23 verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren vb. het toedienen van medicatie. 

Daarnaast doet de zorgkundige ook de taken van de verzorgende.
Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundige en maakt deel uit van een team.
De gezondheidstoestand van de cliënt wordt opgevolgd, je helpt bij dagdagelijkse activiteiten en persoonsverzorging. Je doet aan preventie en levert sociale ondersteuning.

Je werkt in de thuiszorg of in een zorginstelling (vb. ziekenhuis, woonzorgcentrum)

 

Een verzorgende moet zich registreren en krijgt een VESTA-nummer. Meer informatie hierover kunt u bij het team Thuiszorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid krijgen.

Om als zorgkundige te kunnen werken, moet u beschikken over een registratie, een visum en in een aantal gevallen ook een RIZIV-nummer.

Info over beide functies op: https://www.vivosocialprofit.org/verzorgendenzorgkundigen
Getuigenissen: http://www.werkmetmensen.be/beroep/verzorgende-zorgkundige
Info over  de functie van verpleegkundige: https://www.wordverpleegkundige.be/opleidingsniveaus 

Verschillende certificaten/diploma's behalen in de zorg

Je kan als jongere (leerling secundair onderwijs/ student ) kiezen voor een opleiding in de zorg.
Je kan evengoed als volwassene  (werknemer of werkzoekend) een zorgopleiding volgen. 
Er bestaan opleidingen in het secundair onderwijs, aan de hogeschool of universiteit, in het volwassenenonderwijs…

Certificaat Verzorgende - als leerling secundair onderwijs

Na het volgen van onderstaande studierichtingen verwerf je het certificaat verzorgende.

 • Via 5+ 6 BSO: Organisatiehulp, Verzorging
 • Via 5+ 6 TSO: Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Sociale en technische wetenschappen
 • Via Se-n-Se TSO: Animatie in de ouderenzorg, Internaatswerking of Leefgroepenwerking
 • Via Deeltijds beroepssecundair onderwijs: Verzorgende
 • Via SYNTRA Leertijd: Verzorgende
 • Via BuSO OV4 Type 9: Verzorging (momenteel nergens georganiseerd)

 

Certificaat Verzorgende - als cursist volwassenenonderwijs

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je je certificaat verzorgende  behalen via:

 • het Secundair volwassenenonderwijs
  Modulaire opleiding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
  De opleiding start in de meeste centra in september of februari.
  Lesmomenten kunnen verschillen van CVO tot CVO. Vraag dit na als je je opleiding wil combineren met werken.
  bv. deeltijds dagonderwijs: 1 lesdag/week +  8u stage/week
  Duur:+/- 3,5 semesters 

Je basisdiploma en eventuele werkervaring bepalen het opleidingstraject dat je volgt en de duur ervan. Zij kunnen er bv. voor zorgen dat je vrijstellingen krijgt en bepaalde modules niet moet volgen.

Surplus: Diploma Secundair onderwijs als je dit certificaat combineert met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming (AAV).  Ook wat betreft AAV zijn vrijstellingen mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en kwalificaties.
Lees via Onderwijskiezer meer over opleidingen in het volwassenonderwijs.

Certificaat Verzorgende als student

Als je al gestart was in hoger onderwijs maar de opleiding (nog) niet afmaakte, behaal je toch je certificaat verzorgende na het behalen van:

 • de eerste 60 studiepunten (= 1e opleidingsjaar) van de Professionele bachelor Verpleegkunde
 • de module 'Verpleegkundige Basiszorg' (= 1e opleidingsjaar) in Basisverpleegkunde

Ook  interessant voor studenten verpleegkunde die een studentenjob of vakantiewerk willen doen als verzorgende!

 

Certificaat Verzorgende - als werkzoekende*

 • Via een gratis opleiding erkend door de VDAB in een CVO
  Als ingeschreven werkzoekende kan je in aanmerking komen voor een opleiding tot verzorgende
  Je studeert met een VDAB-contract aan een CVO waarmee de VDAB een samenwerkingsovereenkomst heeft.
  (Zie ook de info onder ‘Certificaat Verzorgende- Als cursist volwassenenonderwijs’)

 • Via een gratis opleiding met VDAB-contract in een opleidingscentrum van Diensten Gezinszorg (www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-gezinszorg)Duur: +/- 1 jaar
  Info: https://www.vdab.be/opleidingen

Informatie over de opleidingen voor werkzoekenden die toeleiden naar de zorg, vind je per provincie in het VDAB Servicepunt Zorg:  https://www.vdab.be/zorg/contact

 

Certificaat Verzorgende – als werknemer in de sector

Er bestaan verschillende projecten voor lager geschoolde  werknemers die zich willen omscholen naar de functie van verzorgende.

 • Project 3030
  Voor niet-verzorgend personeel uit de private sector van de gezinszorg.
  Erkende opleiding door VDAB aan een CVO
  Het project loopt per schooljaar.
  Met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens je opleiding.
  +/-1 jaar dagopleiding die voor de helft bestaat uit theorie en voor de andere helft uit stages.
  Geslaagd?  attest van 'verzorgende' van de VDAB
  Info over het project: https://www.vivosocialprofit.org/school-je-om-tot-verzorgende-zorgkundige-met-project-3030?

 • Via vorming hogerop
  Gratis de opleiding tot verzorgende in een CVO;
  Tijdens de werkuren, met behoud van loon.
  Tijdens de opleiding ben je vrijgesteld van werk.
  Info over het project:  https://www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop

En als je niet in aanmerking komt voor deze projecten?
Dan kan je je op eigen initiatief  in een CVO inschrijven voor de opleiding tot verzorgende.
(zie Certificaat Verzorgende- als cursist volwassenenonderwijs)

 

Certificaat Verzorgende – als werknemer uit een andere sector

Je kan steeds op eigen initiatief een opleiding tot  verzorgende volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.
Als je deeltijds werkt, zijn er verschillende mogelijkheden om studie en werk te combineren.

(zie Certificaat Verzorgende- als cursist volwassenenonderwijs)

Certificaat Zorgkundige – als leerling uit het secundair onderwijs

 • Via 7 BSO: Thuis- en bejaardenzorg/ Zorgkundige of Zorgkundige duaal 
 • Via DBSO-opleiding: Verzorgende/Zorgkundige of Zorgkundige duaal 
 • Via SYNTRA Leertijd:  Verzorgende/Zorgkundige of Zorgkundige duaal
 • BuSO OV4 Type 9: Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige (momenteel nergens georganiseerd)

 

Certificaat Zorgkundige – als student

Als je al gestart was in hoger onderwijs maar de opleiding (nog) niet afmaakte, behaal je toch je certificaat zorgkundige na slagen:

 • in de eerste 60 studiepunten van de Prof. bachelor Verpleegkunde.
 • als Gegradueerde verpleegkunde
 • in de 1e module 'Verpleegkundige Basiszorg' in Basisverpleegkunde.

Ook  interessant voor studenten verpleegkunde die een studentenjob of vakantiewerk willen doen als zorgkundige!

 

Certificaat Zorgkundige – als cursist Volwassenenonderwijs

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je op eigen initiatief de opleiding tot zorgkundige volgen in het Secundair volwassenenonderwijs.

 • In een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).
  Deze modulaire opleiding start vaak in september of februari.
  De organisatie van de opleiding kan verschillen van CVO tot CVO
  vb 1. Voltijds dagonderwijs: 2 lesdagen/week en 1 lesavond om de 14 d +  20 u stage/week- gedurende 1,5 jaar 
  vb 2. Gecombineerd onderwijs: 1 lesdag op zaterdag/maand + thuisstudie + 8u stage/week- gedurende 2,5 jaar. 

  De duur van je opleiding en het traject dat je volgt is afhankelijk van je basisdiploma en je werkervaring.
  Zo zijn vrijstellingen mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en eventuele werkervaring.

De CVO stelden een lijst van verkorte trajecten tot zorgkundige op. Informeer ernaar bij inschrijving. 
Deze lijst werd goedgekeurd door de Nationale Raad voor Verpleegkunde.(Zie ook: Doorgroeien binnen de zorg)
Lees via Onderwijskiezer meer over opleidingen in het volwassenonderwijs.

 

Certificaat Zorgkundige – als ingeschreven werkzoekende*

Als ingeschreven werkzoekende kan je in aanmerking komen om gratis een opleiding zorgkundige te volgen bij de VDAB. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

 • Met VDAB-contract in samenwerking met een Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)
  Secundair volwassenenonderwijs
  De lesmomenten kunnen verschillen van CVO tot CVO
  vb 1. Voltijds dagonderwijs: 2 lesdagen/week en 1 lesavond om de 14 d +  20 u stage/week- gedurende 1,5 jaar 
  vb 2. Gecombineerd onderwijs: 1 lesdag op zaterdag/maand + thuisstudie + 8u stage/week- gedurende 2,5 jaar. 
  Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en kwalificaties.
   
 • Met VDAB- contract  in samenwerking met het opleidingscentrum van de Diensten voor Gezinszorg (www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-gezinszorg)
  Duur: 120 uren

Info: https://www.vdab.be/opleidingen   
Informatie over de opleidingen voor werkzoekenden die toeleiden naar de zorg, vind je per provincie in het VDAB Servicepunt Zorg: https://www.vdab.be/zorg/contact   

 

Certificaat Zorgkundige – als werknemers in de sector

Werknemers die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden kunnen in aanmerking komen om zich te herscholen tot zorgkundige, via een bepaald Project.  Zij volgen de opleiding in een CVO en genieten heel wat voordelen.

Kom je niet in aanmerking voor 1 van deze Projecten?
Dan kan je nog steeds op eigen initiatief de opleiding tot zorgkundige volgen in een CVO.
(Zie: Certificaat Zorgkundige – Als cursist Volwassenenonderwijs)

 

Certificaat Zorgkundige – als werknemer uit een andere sector

Op eigen initiatief kan je,  vanaf de leeftijd van 18 jaar, een opleiding tot zorgkundige volgen in een CVO.
In de meeste centra kan je starten met je opleiding in september of december.
Je basisdiploma bepaalt het opleidingstrajecttraject dat je volgt. Eventuele werkervaring bepaalt ook mee de duur van het traject.
Er werd een lijst van verkorte trajecten tot zorgkundige opgesteld. Misschien kom jij in aanmerking? Vraag het na in het CVO.


Gegradueerde Basisverpleegkundig als student hoger onderwijs

Je kan op eigen initiatief een opleiding  Basisverpleegkunde volgen.
Voorwaarde: voldaan hebben aan de leerplicht (min. 18 jaar op 31/12 van het schooljaar waarin je je inschrijft) + een studiegetuigschrift van het 6 SO (of gelijkwaardig) hebben behaald.
Heb je niet het juiste studiebewijs om te starten? 
Mogelijks kan je je toch inschrijven na deelname aan een toelatingsproef.
Contacteer je school naar keuze en bespreek deze mogelijkheid.

 • Via Basisverpleegkunde georganiseerd in een school voor voltijds SO
  niveau hoger onderwijs
  Modulair onderwijs
  Duur: 5 modules (= +/- 3 jaar)

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's of kwalificaties.
Je kan een vrijstelling aanvragen per deelmodule. De directie van de school berslist.

Levert het graduaatsdiploma van ‘algemeen verantwoordelijk ziekenverple(e)g(st)er’ op.

Gegradueerde Basisverpleegkunde - als ingeschreven werkzoekende*

Als niet werkende werkzoekende kan je in aanmerking komen om de erkende beroepsopleiding Basisverpleegkunde te volgen met een VDAB-opleidingscontract
De VDAB bepaalt of je kan starten.

 • Voltijds dagonderwijs georganiseerd in een school voor secundair onderwijs
  Duur:  3 jaar en bestaat uit  5 modules (1e 4 modules: 6 maanden + 5e module 1 jaar duurtijd)
  Je kan starten in september of februari
  Hoger onderwijsniveau

 • Naast het voltijds dagonderwijs is er nog een aangepast traject voor deeltijds werkenden met contactmomenten tijdens 2 avonden + 1 volle dag.
  Informatie over deze  opleiding voor werkzoekenden vind je per provincie via deze link.

Als je slaagt in de opleiding, behaal je het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde’.

Zie www.vdab.be > Zoek een opleiding > doelgroep 'Werkzoekende’ + typ in zoekkader ‘Basisverpleegkunde’.
Zicht op leslocaties, lesvormen e.d. : https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/900711/Hoger_beroepsonderwijs_verpleegkunde_-_1ste_jaar

 

Gegradueerde Basisverpleegkunde - als werknemer uit de sector

Werk je in de sociale sector en heb je zin om je te heroriënteren tot verpleegkundige zonder je job op te geven? Dan kom je misschien in aanmerking om de opleiding Basisverpleegkunde te volgen via 1 van onderstaande projecten.

 • Via ‘Via vorming hogerop’
  Werknemers die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden krijgen de kans om gratis de opleiding Basisverpleegkunde te volgen tijdens de werkuren in een CVO en met behoud van loon.
  Tijdens de opleiding ben je vrijgesteld van werk
  Meer info over het project:  https://www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop

 • Via Vorming 600 (of het ‘Opleidingsproject voor verpleegkundigen’ )
  Werknemers die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden kunnen de opleiding Basisverpleegkunde volgen gedurende 3j en
  hebben recht op afwezigheid tijdens de werkuren. 
  Met behoud van basisloon en arbeidsovereenkomst bij werkgever
  Anciënniteit loopt door
  Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk.
  Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers kunnen instappen.
  Info toelatingsvoorwaarden: https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/fonds/11935/toelatingsvoorwaarden

 • Via het Project 360 (of Project Opstap naar verpleegkunde )
  Voor werknemers uit privé-ziekenhuizen en privé-rusthuizen/woonzorgcentra
  biedt bijkomend vormingsverlof bovenop het Vlaams Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof  + terugbetaling van het inschrijvingsgeld (max. €1000).
  Info: https://www.fe-bi.org/nl/thema/31743/opstap-naar-verpleegkunde

 

Professionele bachelor Verpleegkunde - als student hoger onderwijs

 • Je kan op eigen initiatief een  Professionele bachelor (PBa) aan een hogeschool volgen.
  Voorwaarden: diploma secundair onderwijs
  (via ASO, TSO, KSO of  BSO- een getuigschrift BSO is niet voldoende!)
  Lees via Onderwijskiezer meer over opleidingen in het hoger onderwijs.

  Niveau hoger onderwijs
  georganiseerd volgens een systeem van studiepunten 
  Duur: 240 studiepunten (4 jaar)
  In de eindfase van de opleiding ga je een contractstage aan (= deeltijds werken als verpleegkundige-in-opleiding binnen zorgsector)
  Lesmomenten en organisatie zijn afhankelijk van hogeschool

Bij afstuderen: bachelordiploma van ‘algemeen verantwoordelijk ziekenverple(e)g(st)er’

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en kwalficaties.  Ze worden toegekend door de hogeschool.
Vb. Al een graduaatsdiploma Basisverpleegkunde op zak?
Dan kan je een verkorte bacheloropleiding verpleegkunde volgen.
Duur: 150 studiepunten (2,5 jaar) waarvan 30 studiepunten stage en 120 studiepunten theorie
Je wordt dus vrijgesteld voor 90 studiepunten Diploma Professionele bachelor

Ook andere bachelordiploma ‘s  (bv. bachelor vroedkunde, bachelor toegepaste psychologie) en werkervaring leveren vrijstellingen op.

 

Professionele bachelor Verpleegkunde - als werkzoekende*

Als niet werkende en ingeschreven werkzoekende kan je in aanmerking komen voor deze opleiding erkend door de VDAB. Heel belangrijk is dat je hierbij voldoet aan de  voorwaarden. De  VDAB beslist of je in aanmerking komt.

 • Via PBA Verpleegkunde 1e jaar - in samenwerking met VDAB
  duurt 4 jaar en telt 240 studiepunten.
  In het 4de jaar ga je al deeltijds aan het werk onder de vorm van een contractstage.
  idem info PBa aan een hogeschool

 • Via PBA Verpleegkunde 4e jaar individueel traject- in samenwerking met VDAB
  Doelgroep: cursisten die bepaalde onderdelen uit het 1e, 2e of 3e jaar wensen te hernemen.
  Voorwaarde: toelating van regionaal verantwoordelijke Social Profit van de VDAB

Meer informatie kan je vinden op  www.welkomindezorg.be
Of neem zelf contact op via volgende link: https://www.vdab.be/zorg/contact of de VDAB- servicelijn op 0800 30 700.

 

Professionele bachelor Verpleegkunde - als werknemer uit de sector

Als je je wil omscholen tot bachelor verpleegkunde is het zinvol om na te gaan of je in aanmerking voor 1 van volgende opleidingsprojecten:

 

Master in de Verpleegkunde en de vroedkunde

 • Masterjaar aan de universiteit
  Duur: 60 studiepunten (= 1 jaar), na eerst een schakelprogramma te hebben gevolgd.
  Vooropleiding: PBa Verpleegkunde
  Diploma: Master

 

*Woon je in Brussel, dan moet je je bij de VDAB + ACTIRIS inschrijven om gebruik te kunnen maken van het VDAB-aanbod.
Persoonlijke ondersteuning bij oriëntering naar zorgopleidingen wordt aangeboden in het ‘Huis voor Gezondheid’.
Woon je in Vlaanderen, dan moet je je enkel inschrijven bij de VDAB. Meer info bij je consulent in ‘Servicepunt Zorg’ van je VDAB-Werkwinkel.

Het schematisch overzicht m.b.t. opleidingen in de zorg is grotendeels gebaseerd op de website van VIVO-social Profit. Er zijn nog andere opleidingen die, volgens de Vlaamse regelgeving, in aanmerking komen om als verzorgend personeelslid te werken. Hou er ook rekening mee dat zowel het aanbod als de benaming van opleidingen/studierichtingen door de jaren heen sterk is veranderd. 
Tip: https://www.ikgaervoor.be/ en de beroepenzoeker op Onderwijskiezer.

Heb ik recht op financiŽle Ondersteuning tijdens mijn opleiding?

Er bestaan heel wat ondersteunende maatregelen, bedoeld om de combinatie werk- opleiding te vergemakkelijken. Welke opleiding je ook volgt, vraag steeds in je onderwijsinstelling na of je recht hebt op financiële ondersteuning.

 • Project Succes met je studies
  Tussenkomst inschrijvings- en schoolgeld voor opleiding verzorgende/ zorgkundige in een CVO.
  Actie die loopt per schooljaar en o.m. afhangt van  je stageplaats
  Ga zelf na of je recht hebt op deze premie: https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies
  Info: https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies
  Vragen: succesmetjestudies@vivosocialprofit.org

 • Vlaams opleidingsverlof voor werknemers uit de privésector
  Verlof voor het volgen van een opleiding met behoud van loon voor tewerkgestelden in het Vlaamse gewest
  (voor tewerkgestelden in het Brussels gewest: Betaald educatief verlof  voor  ambtenaren: vormingsverlof of dienstvrijstelling. Neem hiervoor contact op met je personeelsdienst)
  Vragen? Stel ze via: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be
  Meer info via deze link.
  Werk je bij een overheidsinstelling? Neem contact op met je personeelsdienst. Je hebt recht op andere vormen van opleidings- of vormingsverlof.

 • Opleidingscheques voor werknemers die ook recht hebben op Vlaams opleidingsverlof. Je betaalt maar de helft van je opleiding.
  Info op website VDAB: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

 • Tijdskrediet waarbij je gedurende een bepaalde periode minder/ niet moet werken om een opleiding te volgen. (voor werknemers uit de privésector) Neem contact op met je werkgever om na te gaan of je binnen jouw onderneming in aanmerking komt voor het nemen van tijdskrediet.
  Meer info vind je op de website van de RVA.

 • Opleidingskrediet voor werknemers in Vlaanderen
  Als je tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen, krijg je deze aanmoedigingspremie bovenop je uitkering van de RVA. Enkel voor werknemers in Vlaanderen en voor opleidingen die leiden naar een knelpuntberoep.
 • Terugbetaling van inschrijvingsgeld via het Sociaal Fonds voor de Privé-Ziekenhuizen. Meer informatie op: https://www.fe-bi.org.
 • Groeipakket (Schooltoeslag)
  Onder bepaalde voorwaarden krijg je als (volwassen) student financiële hulp vanwege de overheid. Je kan je bevragen op de sociale dienst van de school.
  Info via: De Vlaamse Infolijn (Gratis nummer 1700.)
  Info groeipakket en studietoelagen.

 Als je als werkzoekende, een door de VDAB erkende opleiding volgt, bepaalt de VDAB of je  in aanmerking komt voor een aantal financiële voordelen:

 • Behoud van werkloosheidsuitkering
 • Betaling van inschrijvings- en cursuskosten
 • Verplaatsingsvergoeding
 • Kinderopvangvergoeding

Info: https://www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen en https://www.vdab.be/opleidingspremies
Of  neem zelf contact op met het servicepunt zorg (https://www.vdab.be/zorg/contact) of de VDAB- servicelijn 0800 30 700.

Doorgroeien binnen de zorg?

Heel wat opleidingen liggen in mekaars verlengde.
Na de opleiding tot verzorgende kan je de opleiding tot zorgkundige volgen. En zo kan je steeds verder evolueren. Door vervolgmodules te studeren klim je als het ware naar een volgende job.

Logistiek assistent →  Verzorgende →  Zorgkundige →  Gegradueerde Basisverpleegkunde  →  Professionele Bachelor Verpleegkunde

Na het behalen van de bachelor verpleegkunde zijn er nog vele specialisaties (postgraduaten) mogelijk. Neem voor informatie over de postgraduaten contact op met de hogeschool naar keuze.

Professionele Bachelor Verpleegkunde → Postgraduaten (specialisaties)  of  Bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba).

Met een bachelordiploma verpleegkunde of vroedkunde kan je  ook de masteropleiding in de verpleegkunde en vroedkunde aanvangen. Interessant als je  een leidinggevende functie in de gezondheidszorg, een functie als wetenschappelijk onderzoeker of een functie binnen het onderwijs wenst.


Er bestaan 16 verkorte opleidingen om Zorgkundige, Basisverpleegkundige of bachelor verpleegkunde te worden.
Dewelke jij kan volgen hangt af van je vooropleiding in de zorg, het reeds behaald certificaat/diploma en je eventuele werkervaring.
Het Exeldocument (https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/verzorgende-zorgkundige/versie%2013%20maart%202018.xlsx) biedt een pagina per verkort traject.
Steeds wordt aangeduid welke opleidingsmodules je niet meer hoeft te volgen (als je beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden).  

Het volledig overzicht van de 16 verkorte trajecten die werden uitgeschreven en goedgekeurd, vind je ook op: https://www.vivosocialprofit.org/zorg-werknemer-in-de-sector                   
Klik onderaan de pagina op ‘Je basisdiploma bepaalt het traject dat je volgt'.

Herintreden in de zorg?

Dit is mogelijk voor werkzoekenden met diploma verpleegkunde

 • via een 'Terugkeercursus voor Verpleegkundigen' Het lessenpakket is breed en bedoeld om je kennis bij te spijkeren. Het is een erkende beroepsopleiding  georganiseerd door de VDAB.

  Voorwaarde:
  Je bent bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende (eventueel deeltijds) + hebt minstens 3 jaar niet gewerkt als verpleegkundige in de zorgverlening OF de laatste 3 jaar minder dan 9 maanden deeltijds gewerkt in deze sector.

  De lesplaats kan variëren. 
  De opleiding start telkens midden september en duurt +/- 4 maanden (waarvan 52 uren stage).
  Meer informatie op de website van de VDAB of bij een consulent van het servicepunt zorg.

 • Via de Individuele beroepsopleiding (IBO), georganiseerd door de VDAB.
  Dit is een aanvullende mogelijkheid voor werkzoekende verpleegkundigen die meer dan 3 jaar niet meer actief zijn geweest binnen de verpleegkunde.

In de zorg studeren/werken met een buitenlands diploma?

Heb je een buitenlands diploma en wil je instromen in de bacheloropleiding verpleegkunde? Dan kan je een EVC- en/of EVK-procedure aanvragen.
Download de brochure ‘bewijs je bekwaamheid’(https://www.vlaanderen.be/publicaties/bewijs-je-bekwaamheidstudievoortgang-op-grond-van-eerder-verworven-kwalificaties-evk-en-competenties-evc ).
Bespreek dit steeds met de hogeschool waar jij je opleiding wenst te volgen.

 

Ingeval je met je buitenlands diploma wil werken als verzorgende, zorgkundige, verpleegkundige, vroedkundige, kinesitherapeut, ziekenhuisapotheker, tandarts, arts of in bepaalde een paramedische beroepen moet je eerst je diploma gelijkwaardig laten stellen.  

Eerst vraag je gelijkwaardigheid aan voor je basisdiploma (= erkenning aanvragen  bij de Vlaamse, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap)
Pas als je de vorige erkenning hebt verkregen, kan je een erkenning aanvragen voor een eventuele specialisatie.  Dit kan je maar aanvragen bij 1 gemeenschap.
Gelijkwaardigheid afgeleverd door 1 gemeenschap, geldt in heel België.

Voor meer info en een overzicht kan je terecht bij het Agentschap Zorg & Gezondheid.