De openbare sector

Wat doen we?

De openbare sector wordt ook de publieke sector genoemd.
De werknemers binnen de openbare sector zijn ambtenaren.
De openbare sector is de verzamelnaam voor overheidsdiensten en parastatalen (semi- overheidsorganisaties) die zorg dragen voor essentiële voorzieningen voor de burgers en die te maken hebben met de bescherming van de inwoners.
De taken en de diensten van de overheden (federale, Vlaamse,...) zijn zeer breed.
Zowel gemeentebesturen, politie, brandweer, OCMW's, onderwijs, De Lijn, Kind & Gezin... behoren tot de openbare sector.
Maar evengoed de NMBS, de Post, de ziekenhuizen en bibliotheken... .
Soms hebben ambtenaren die werkzaam zijn in deze diensten rechtstreeks contact met de klant, soms leveren ze uitsluitend diensten aan andere afdelingen.

 

Wie doet het?

De overheid is de grootste werkgever van het land.
Gezien er door de verschillende overheden op zoveel terreinen diensten worden aangeboden, zijn er heel wat beroepsmogelijkheden en dat op verschillende niveaus en in verschillende statuten. 

Je diploma bepaalt in welk van de 4 functieniveaus je wordt ingedeeld. 
Zij worden weergegeven met de letters A, B, C en D .
De loopbanen en het takenpakket verschillen naargelang dat niveau.
Binnen deze niveaus heb je nog verschillen die o.m. worden aangeduid met een cijfer bv. A5. 
Dit cijfer weerspiegelt de noodzakelijke expertise, de verantwoordelijkheden eigen aan de job e.d.

Hoeveel je verdient als ambtenaar hangt af van je functieniveau en graad, je weddeschaal en je anciënniteit. Daarbovenop kunnen nog verschillende premies en vergoedingen komen.

 

Hoe wordt je het?

Sommige overheidsjobs staan open voor allerlei diploma's van een bepaald niveau.
Andere vereisen een specifiek diploma.
Sommigen vereisen geen enkel diploma.

Je diploma bepaalt hoe dan ook in welk niveau je wordt aangeworven:

  • Niveau A: Master (universitair licentiaatsdiploma of hiermee gelijkgesteld)
  • Niveau B: Bachelor (hoger onderwijs van 1 cyclus, graduaat, regentaat of kandidaat)
  • Niveau C: Diploma secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld
  • Niveau D: geen diplomavereisten of lager secundair onderwijs

Promotie maken kan op verschillende manieren.
Je kan kiezen voor een functie binnen een andere overheidsdienst, je kan extra premies ontvangen wanneer je slaagt voor een gecertificeerde opleiding.
Vanaf het moment dat je benoemd bent kan je meedoen aan bevorderingsexamens om door te schuiven naar een andere job van een hoger niveau.

 

Beroepen

Academicus (M/V/X)  
Adviseur volksgezondheid (M/V/X)  
Agent van politie (M/V/X)  
Antropoloog (M/V/X)  
Archivaris (M/V/X)  
Bediende in openbare dienst (M/V/X)  
Begeleider - controleur op openbaar vervoer (M/V/X)  
Belastingcontroleur (M/V/X)  
Beleidsuitvoerend medewerker overheidsdienst (M/V/X)  
Beleidsverantwoordelijke overheidsdienst (M/V/X)  
Beveiligingsagent bij de Federale politie (M/V/X)  
Bewakingsagent (M/V/X)  
Bibliothecaris informatiemanager (M/V/X)  
Bibliotheekmedewerker (M/V/X)  
Controleur economische inspectie (M/V/X)  
Controleur sociale inspectie (M/V/X)  
Coördinator sociocultureel werk (M/V/X)  
Criminoloog (M/V/X)  
Diplomatiek vertegenwoordiger (M/V/X)  
Directeur-Directrice kleuterschool en lagere school (M/V/X)  
Directeur-Directrice middelbare school - hogeschool (M/V/X)  
Erfgoedkundige (M/V/X)  
Inspecteur van politie (M/V/X)  
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar (M/V/X)  
Juridisch medewerker (M/V/X)  
Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs (M/V/X)  
Leerkracht kleuter- of lager onderwijs (M/V/X)  
Leerkracht secundair onderwijs (M/V/X)  
Leidinggevende civiele veiligheid (M/V/X)  
Leidinggevende onderwijsinstelling (M/V/X)  
Leidinggevende openbare veiligheid (M/V/X)  
Luchtverkeersleider (M/V/X)  
Maatschappelijk assistent (M/V/X)  
Magistraat (M/V/X)  
Medewerker civiele veiligheid (M/V/X)  
Medewerker lokale ontwikkeling (M/V/X)  
Medewerker lokale veiligheid (M/V/X)  
Medewerker openbare financiën (M/V/X)  
Medewerker openbare schatkist (M/V/X)  
Medewerker openbare veiligheid (M/V/X)  
Medewerker spoorwegnet (M/V/X)  
Medewerker voor socio-economische studies (M/V/X)  
Meteoroloog (M/V/X)  
Milieuwerker (M/V/X)  
Monitor begeleider in de sociale economie (M/V/X)  
Onderhoudsmedewerker affichering en straatmeubilair (M/V/X)  
Onderhoudstechnicus waterdistributie en sanering (M/V/X)  
Opleidingsadviseur (M/V/X)  
Opleidingsbegeleider (M/V/X)  
Opleidingscoördinator (M/V/X)  
Opvoeder in onderwijsinstelling (M/V/X)  
Rangeerder (M/V/X)  
Stedenbouwkundige (M/V/X)  
Straathoekwerker (M/V/X)  
Trambestuurder (M/V/X)  
Trein- en metrobestuurder (M/V/X)  
Verantwoordelijke uitbating luchthaven (M/V/X)  
Verdeler van post en drukwerk (M/V/X)  
Verkeersdeskundige (M/V/X)  
Verkoopsmedewerker toerismeproducten (M/V/X)  

 

Website's

Openbare dienst: Vlaamse overheid

 

De openbare sector

Wat doen we?

De openbare sector wordt ook de publieke sector genoemd.
De werknemers binnen de openbare sector zijn ambtenaren.
De openbare sector is de verzamelnaam voor overheidsdiensten en parastatalen (semi- overheidsorganisaties) die zorg dragen voor essentiële voorzieningen voor de burgers en die te maken hebben met de bescherming van de inwoners.
De taken en de diensten van de overheden (federale, Vlaamse,...) zijn zeer breed.
Zowel gemeentebesturen, politie, brandweer, OCMW's, onderwijs, De Lijn, Kind & Gezin... behoren tot de openbare sector.
Maar evengoed de NMBS, de Post, de ziekenhuizen en bibliotheken... .
Soms hebben ambtenaren die werkzaam zijn in deze diensten rechtstreeks contact met de klant, soms leveren ze uitsluitend diensten aan andere afdelingen.

 

Wie doet het?

De overheid is de grootste werkgever van het land.
Gezien er door de verschillende overheden op zoveel terreinen diensten worden aangeboden, zijn er heel wat beroepsmogelijkheden en dat op verschillende niveaus en in verschillende statuten. 

Je diploma bepaalt in welk van de 4 functieniveaus je wordt ingedeeld. 
Zij worden weergegeven met de letters A, B, C en D .
De loopbanen en het takenpakket verschillen naargelang dat niveau.
Binnen deze niveaus heb je nog verschillen die o.m. worden aangeduid met een cijfer bv. A5. 
Dit cijfer weerspiegelt de noodzakelijke expertise, de verantwoordelijkheden eigen aan de job e.d.

Hoeveel je verdient als ambtenaar hangt af van je functieniveau en graad, je weddeschaal en je anciënniteit. Daarbovenop kunnen nog verschillende premies en vergoedingen komen.

 

Hoe wordt je het?

Sommige overheidsjobs staan open voor allerlei diploma's van een bepaald niveau.
Andere vereisen een specifiek diploma.
Sommigen vereisen geen enkel diploma.

Je diploma bepaalt hoe dan ook in welk niveau je wordt aangeworven:

  • Niveau A: Master (universitair licentiaatsdiploma of hiermee gelijkgesteld)
  • Niveau B: Bachelor (hoger onderwijs van 1 cyclus, graduaat, regentaat of kandidaat)
  • Niveau C: Diploma secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld
  • Niveau D: geen diplomavereisten of lager secundair onderwijs

Promotie maken kan op verschillende manieren.
Je kan kiezen voor een functie binnen een andere overheidsdienst, je kan extra premies ontvangen wanneer je slaagt voor een gecertificeerde opleiding.
Vanaf het moment dat je benoemd bent kan je meedoen aan bevorderingsexamens om door te schuiven naar een andere job van een hoger niveau.

 

Beroepen

Academicus (M/V/X)  
Adviseur volksgezondheid (M/V/X)  
Agent van politie (M/V/X)  
Antropoloog (M/V/X)  
Archivaris (M/V/X)  
Bediende in openbare dienst (M/V/X)  
Begeleider - controleur op openbaar vervoer (M/V/X)  
Belastingcontroleur (M/V/X)  
Beleidsuitvoerend medewerker overheidsdienst (M/V/X)  
Beleidsverantwoordelijke overheidsdienst (M/V/X)  
Beveiligingsagent bij de Federale politie (M/V/X)  
Bewakingsagent (M/V/X)  
Bibliothecaris informatiemanager (M/V/X)  
Bibliotheekmedewerker (M/V/X)  
Controleur economische inspectie (M/V/X)  
Controleur sociale inspectie (M/V/X)  
Coördinator sociocultureel werk (M/V/X)  
Criminoloog (M/V/X)  
Diplomatiek vertegenwoordiger (M/V/X)  
Directeur-Directrice kleuterschool en lagere school (M/V/X)  
Directeur-Directrice middelbare school - hogeschool (M/V/X)  
Erfgoedkundige (M/V/X)  
Inspecteur van politie (M/V/X)  
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar (M/V/X)  
Juridisch medewerker (M/V/X)  
Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs (M/V/X)  
Leerkracht kleuter- of lager onderwijs (M/V/X)  
Leerkracht secundair onderwijs (M/V/X)  
Leidinggevende civiele veiligheid (M/V/X)  
Leidinggevende onderwijsinstelling (M/V/X)  
Leidinggevende openbare veiligheid (M/V/X)  
Luchtverkeersleider (M/V/X)  
Maatschappelijk assistent (M/V/X)  
Magistraat (M/V/X)  
Medewerker civiele veiligheid (M/V/X)  
Medewerker lokale ontwikkeling (M/V/X)  
Medewerker lokale veiligheid (M/V/X)  
Medewerker openbare financiën (M/V/X)  
Medewerker openbare schatkist (M/V/X)  
Medewerker openbare veiligheid (M/V/X)  
Medewerker spoorwegnet (M/V/X)  
Medewerker voor socio-economische studies (M/V/X)  
Meteoroloog (M/V/X)  
Milieuwerker (M/V/X)  
Monitor begeleider in de sociale economie (M/V/X)  
Onderhoudsmedewerker affichering en straatmeubilair (M/V/X)  
Onderhoudstechnicus waterdistributie en sanering (M/V/X)  
Opleidingsadviseur (M/V/X)  
Opleidingsbegeleider (M/V/X)  
Opleidingscoördinator (M/V/X)  
Opvoeder in onderwijsinstelling (M/V/X)  
Rangeerder (M/V/X)  
Stedenbouwkundige (M/V/X)  
Straathoekwerker (M/V/X)  
Trambestuurder (M/V/X)  
Trein- en metrobestuurder (M/V/X)  
Verantwoordelijke uitbating luchthaven (M/V/X)  
Verdeler van post en drukwerk (M/V/X)  
Verkeersdeskundige (M/V/X)  
Verkoopsmedewerker toerismeproducten (M/V/X)  

 

Roadies

Leraar