Uitzendsector

Wat doen we?

Via de uitzendsector word je tewerkgesteld in uiteenlopende sectoren voor verschillende functies, gaande van machineoperator of inpakker in de voedingssector tot industrieel elektricien of halfautomaatlasser en meertalig managementassistent of medewerker in een contactcenter.

Uitzendarbeid is voor veel schoolverlaters de opstap naar de arbeidsmarkt.
Jongeren vinden in de uitzendsector een uitgebreid aanbod vacatures in verschillende sectoren.
Ervaring verworven via uitzendcontracten wordt in meer dan 50 % van de gevallen verzilverd in een vast contract. Dit is afhankelijk van sector tot sector en van functie tot functie.
Verwacht echter nooit dat je meteen een uitzendopdracht met ‘optie vast’ aangeboden krijgt.

 

Wie doet het?

Bij de inschrijving in een uitzendbureau tekent de kandidaat-uitzendkracht eerst een intentieverklaring.
Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar enkel een document waaruit blijkt dat het zijn bedoeling is als uitzendkracht te werken.
Zowel de inschrijving als de dienstverlening zijn volledig gratis.
Het uitzendagentschap houdt daarvoor dan ook niets in op het betaalde loon.
Een inschrijving in een uitzendkantoor is een sollicitatie.
Volg je inschrijving zelf op door regelmatig contact te nemen met je uitzendconsulent.
Het geeft de consulent de mogelijkheid je beter te leren kennen. Hierdoor krijg je gepaste werkaanbiedingen.

 

Hoe wordt je het?

Bij uitzendarbeid blijft het uitzendbedrijf de werkgever van de uitzendkracht.
Het is dus het uitzendbedrijf dat het loon van de werknemers betaalt in functie van hun prestaties en dat heel de administratie op zich neemt.
De uitzendkracht heeft hetzelfde sociale statuut en geniet dezelfde sociale voordelen als de andere werknemers op het vlak van vakantiegeld, pensioen, recht op kinderbijslag.
Er zijn ook voordelen eigen aan de sector.
Dit statuut is dus vergelijkbaar met dat van om het even welke werknemer, met dit verschil dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor een bepaalde duur gesloten wordt.
Er wordt vooral gewerkt met weekcontracten.
Telkens als de uitzendkracht een opdracht van het uitzendbureau aanvaardt, wordt een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid opgesteld.
Als de opdracht de duur vermeld in het contract overschrijdt, zal een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten gesloten worden door het agentschap en de uitzendkracht.
Een uitzendkracht krijgt precies hetzelfde loon als de vaste werknemer die even oud is en evenveel ervaring heeft.
Elke uitzendopdracht is een ideale kans om de opdrachtgever te laten zien wat je waard bent tijdens het werk.
Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten maakte een interessante e-learningcursus op over uitzendarbeid:
www.interiminfo.be
Je vindt er heel wat nuttige informatie en handige tips om te solliciteren via een uitzendkantoor.

 

Beroepen

Administratief medewerker onthaal (M/V/X)  

 

Website's

Opleidingen bediendensector
Opleidingen uitzendsector
Uitzendsector: federgon.be
Uitzendsector: vfu-ffi
Uitzendsector: Welqome

 

Uitzendsector

Wat doen we?

Via de uitzendsector word je tewerkgesteld in uiteenlopende sectoren voor verschillende functies, gaande van machineoperator of inpakker in de voedingssector tot industrieel elektricien of halfautomaatlasser en meertalig managementassistent of medewerker in een contactcenter.

Uitzendarbeid is voor veel schoolverlaters de opstap naar de arbeidsmarkt.
Jongeren vinden in de uitzendsector een uitgebreid aanbod vacatures in verschillende sectoren.
Ervaring verworven via uitzendcontracten wordt in meer dan 50 % van de gevallen verzilverd in een vast contract. Dit is afhankelijk van sector tot sector en van functie tot functie.
Verwacht echter nooit dat je meteen een uitzendopdracht met ‘optie vast’ aangeboden krijgt.

 

Wie doet het?

Bij de inschrijving in een uitzendbureau tekent de kandidaat-uitzendkracht eerst een intentieverklaring.
Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar enkel een document waaruit blijkt dat het zijn bedoeling is als uitzendkracht te werken.
Zowel de inschrijving als de dienstverlening zijn volledig gratis.
Het uitzendagentschap houdt daarvoor dan ook niets in op het betaalde loon.
Een inschrijving in een uitzendkantoor is een sollicitatie.
Volg je inschrijving zelf op door regelmatig contact te nemen met je uitzendconsulent.
Het geeft de consulent de mogelijkheid je beter te leren kennen. Hierdoor krijg je gepaste werkaanbiedingen.

 

Hoe wordt je het?

Bij uitzendarbeid blijft het uitzendbedrijf de werkgever van de uitzendkracht.
Het is dus het uitzendbedrijf dat het loon van de werknemers betaalt in functie van hun prestaties en dat heel de administratie op zich neemt.
De uitzendkracht heeft hetzelfde sociale statuut en geniet dezelfde sociale voordelen als de andere werknemers op het vlak van vakantiegeld, pensioen, recht op kinderbijslag.
Er zijn ook voordelen eigen aan de sector.
Dit statuut is dus vergelijkbaar met dat van om het even welke werknemer, met dit verschil dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor een bepaalde duur gesloten wordt.
Er wordt vooral gewerkt met weekcontracten.
Telkens als de uitzendkracht een opdracht van het uitzendbureau aanvaardt, wordt een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid opgesteld.
Als de opdracht de duur vermeld in het contract overschrijdt, zal een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten gesloten worden door het agentschap en de uitzendkracht.
Een uitzendkracht krijgt precies hetzelfde loon als de vaste werknemer die even oud is en evenveel ervaring heeft.
Elke uitzendopdracht is een ideale kans om de opdrachtgever te laten zien wat je waard bent tijdens het werk.
Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten maakte een interessante e-learningcursus op over uitzendarbeid:
www.interiminfo.be
Je vindt er heel wat nuttige informatie en handige tips om te solliciteren via een uitzendkantoor.