Wegenwerker (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Wegenwerker?

We vinden het maar normaal dat we ons verplaatsen over goede wegen, dat onze grachten niet vies ruiken en dat we voor onze telecommunicatie over de nodige ondergrondse kabels en leidingen beschikken.
Dat hier heel wat werk aan voorafgaat, wordt wel eens vergeten.
De taak van wegenwerker is veel gevarieerder dan je op het eerste gezicht zou denken.
Je zorgt immers zowel voor de opbraak-, grond- en funderingswerken als voor de aanleg van riolen, waterafvoer- en andere leidingen.
Ook het leggen van asfalt, het plaatsen van riooldeksels en het leggen van kasseien, betonklinkers of boordstenen maakt deel uit van de job.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Kassei- en klinkerlegger


OPLEIDINGEN SO - 3e graad - 7e jaar


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN Leertijd


           

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Asfalt- en betonwegbouwer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Stratenmaker