Uitbater café - brasserie (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Uitbater café - brasserie ?

Je baat een café, bar, taverne of tearoom uit. Dit doe je als eigenaar of als gerant.
Je hebt de leiding en bent verantwoordelijk voor de verkoop. Je bepaalt de manier waarop gewerkt wordt en waakt over de toepassing ervan (commerciële regelgeving, wetgeving van het werk, enz.).

De hele voorbereiding van de dienstverlening aan de klanten (onderhoud van de lokalen, ontvangst van de klanten, verloop van de dienstverlening) daar ben jij verantwoordelijk voor. Daarnaast zorg je voor de bevoorrading en de stocks van drank, voedingswaren en onderhoudsproducten. 

Je zorgt voor het personeelsbeheer, aanwerving en opleiding.  Mogelijk doe je ook de boekhouding.Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - 7ejaar lesplaats SO

Kok duaal - BSO - L3

OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats CDO

Kok duaal - DBSO - L3

OPLEIDINGEN Leertijd

Grootkeukenkok
Kelner
Kok
Medewerker snackbar en taverne

OPLEIDINGEN SEC VOLW O

Bierkenner
Hotel
Hotelbedrijf
Kelner
Kelner brasserie, taverne en bistro
Medewerker brasserie, taverne, en bistro
Verantwoordelijke brasserie, taverne en bistro

           

Beroepssector