Technicus productieproces en methodes (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Technicus productieproces en methodes?

Je helpt bij de planning & de organisatie van de industriële productie van een bepaald product in diverse sectoren zoals mechanica, elektronica en metallurgie. 
Je vertrekt van een technisch dossier opgesteld door een studiebureau. Je evalueert de productiekosten en de uitvoeringstijden. Je plant de productie en volgt ze op.
Je bewaakt de kosten, onder meer door scherpe productietermijnen en optimaal gebruik van productiemiddelen.
Je waakt over het evenwicht tussen productiecapaciteit en werklast. Je beheert de voorraden.
Soms ben je gespecialiseerd in methoden of in procesplanning.
Je kan eveneens inspraak hebben in de keuze van productiemethoden en in de verbetering van de productiemiddelen.Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN SO 3e graad


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - 7ejaar lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - DUAAL


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad 7e jaar - DUAAL


OPLEIDINGEN BUSO - OV3 - Kwalificatie- en Integratiefase


OPLEIDINGEN BUSO - OV3 - Duaal


OPLEIDINGEN SEC VOLW O


           

Wil je meer weten?
Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker pluimveehouderij

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator voedingsindustrie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator drukafwerking in de printmedia

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker tuinbouw van teelten in open lucht

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker dier


VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker akkerbouw/grove groententeelt

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator drukken in de printmedia

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker varkenshouderij

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker fruitteelt

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator hout

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker vleesveehouderij


VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker melkveehouderij

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator kunststoffen (machineregelaar)

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker plant

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator textielproductielijn

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Productiemedewerker


VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke papier-en kartonverwerking

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke land- en tuinbouw

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke voedingsindustrie


Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Productieverantwoordelijke