Bodemonderzoeker (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Bodemonderzoeker?

Als geoloog bestudeer je de ontstaansgeschiedenis, samenstelling en structuur van de aardkorst.
Je identificeert en klassificeert gesteenten, mineralen, fosfaten en aardlagen.

Je onderzoekt de samenstelling van de ondergrond en spoort brandstoffen, ertsen of water op via veldwerk en laboratoriumonderzoek.
Je adviseert bij de exploitatie van de bodem en ziet toe op boringen en sonderingen.

Een paleontoloog bestudeert fossiele resten of sporen van organismen, om aan de hand daarvan de aard en evolutie van het leven op aarde in het geologisch verleden te reconstrueren.
Paleontologie probeert ook de verwantschap van nu levende organismen met 
uitgestorven soorten uit het verleden vast te stellen. 


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Geoloog


           

Beroepssector

Wil je meer weten?