Bodemonderzoeker (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een bodemonderzoeker?

Als geoloog bestudeer je de ontstaansgeschiedenis, samenstelling en structuur van de aardkorst.
Je identificeert en klassificeert gesteenten, mineralen, fosfaten en aardlagen.

Je onderzoekt de samenstelling van de ondergrond en spoort brandstoffen, ertsen of water op via veldwerk en laboratoriumonderzoek.
Je adviseert bij de exploitatie van de bodem en ziet toe op boringen en sonderingen.

Een paleontoloog bestudeert fossiele resten of sporen van organismen, om aan de hand daarvan de aard en evolutie van het leven op aarde in het geologisch verleden te reconstrueren.
Paleontologie probeert ook de verwantschap van nu levende organismen met 
uitgestorven soorten uit het verleden vast te stellen. 

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Bodemonderzoeker te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Geologie (Academische bachelor - HO )

HO - Master

Geologie (Master - HO )

Geology (E) (Master - HO )
HO - MA-na-MA


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Wil je meer weten?
 

Bodemonderzoeker (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een Bodemonderzoeker?

Als geoloog bestudeer je de ontstaansgeschiedenis, samenstelling en structuur van de aardkorst.
Je identificeert en klassificeert gesteenten, mineralen, fosfaten en aardlagen.

Je onderzoekt de samenstelling van de ondergrond en spoort brandstoffen, ertsen of water op via veldwerk en laboratoriumonderzoek.
Je adviseert bij de exploitatie van de bodem en ziet toe op boringen en sonderingen.

Een paleontoloog bestudeert fossiele resten of sporen van organismen, om aan de hand daarvan de aard en evolutie van het leven op aarde in het geologisch verleden te reconstrueren.
Paleontologie probeert ook de verwantschap van nu levende organismen met 
uitgestorven soorten uit het verleden vast te stellen. 


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Geoloog

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Bodemonderzoeker te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Geologie (Academische bachelor - HO )

HO - Master

Geologie (Master - HO )

Geology (E) (Master - HO )
HO - MA-na-MA


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Wil je meer weten?