Kinderbegeleider (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Kinderbegeleider?

Deze persoon staat in voor de begeleiding van (een groep) kinderen.
Dit omvat
- de dagelijkse omgang met en de verzorging van de kinderen,
- het begeleiden van vrij spel,
- het organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten
- het opvangen van licht zieke kinderen en kinderen met extra zorgbehoeften (bijv. moeilijke eters of mindervalide kinderen).
Het kan gaan om baby's, peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen.
In je aanpak zorg je ervoor dat elk kind zich goed voelt en in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit doe je door rekening te houden met de gevoelens, de gewoonten, de behoeften, de omgeving, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Je kan de kinderen boeien en enthousiasmeren.
Je zorgt voor structuur in het dagelijkse leven van de groep en je betrekt de kinderen bij het plannen van de activiteiten en het opstellen van de huisregels.
Je anticipeert op gevaarsituaties en je behoudt het groepsoverzicht.
Je hebt dagelijks contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en overlegt met hen over de aanpak van hun kind.
Je zorgt ervoor dat nieuwe kinderen en hun ouders zich snel thuis voelen. Je werkt samen en overlegt met collega's en de verantwoordelijke en je neemt deel aan teamvergaderingen. Je zorgt voor het dagelijks opruimen en het inrichten van de leefruimte, de rustruimte en de buitenspeelruimte.
Je hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico's.
Je kan deze job ook uitoefenen op zelfstandige basis, als onthaalouder.  

Vind alle info op de site van Kind en Gezin.
Lees ook de competentfiche voor 'Kinderopvang' en (ingeval van buitenschoolse kinderopvang) de competentfiche 'Animatie kinderen en jongeren'.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Begeleider kinderopvang

Kinderbegeleider baby\'s en peuters


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN SO 3e graad

Basiszorg en Ondersteuning - BSO - Arbeidsmarkt - Maatschappij en welzijn - L2
Opvoeding en begeleiding - TSO - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Maatschappij en welzijn - L2

OPLEIDINGEN SO - 3e graad - 7e jaar

Internaatswerking - TSO - Sense
Kinderzorg - BSO - L3
Leefgroepenwerking - TSO - Sense

OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - 7ejaar lesplaats SO

Kinderbegeleider duaal - BSO - L3

OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats CDO

Kinderbegeleider duaal - DBSO - L3

OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad

Basiszorg en Ondersteuning - BSO - Arbeidsmarkt - Maatschappij en welzijn
Opvoeding en begeleiding - TSO - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Maatschappij en welzijn

OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - 7e jaren

Kinderzorg - BSO

OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad 7e jaar - DUAAL

Kinderbegeleider duaal - BSO

OPLEIDINGEN SEC VOLW O

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
Begeleider in de kinderopvang
Jeugd- en gehandicaptenzorg

OPLEIDINGEN HO - Prof. Bachelors


           

Beroepssector