Kinderbegeleider (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Kinderbegeleider?

Deze persoon staat in voor de begeleiding van (een groep) kinderen.
Dit omvat
- de dagelijkse omgang met en de verzorging van de kinderen,
- het begeleiden van vrij spel,
- het organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten
- het opvangen van licht zieke kinderen en kinderen met extra zorgbehoeften (bijv. moeilijke eters of mindervalide kinderen).
Het kan gaan om baby's, peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen.
In je aanpak zorg je ervoor dat elk kind zich goed voelt en in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit doe je door rekening te houden met de gevoelens, de gewoonten, de behoeften, de omgeving, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Je kan de kinderen boeien en enthousiasmeren.
Je zorgt voor structuur in het dagelijkse leven van de groep en je betrekt de kinderen bij het plannen van de activiteiten en het opstellen van de huisregels.
Je anticipeert op gevaarsituaties en je behoudt het groepsoverzicht.
Je hebt dagelijks contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en overlegt met hen over de aanpak van hun kind.
Je zorgt ervoor dat nieuwe kinderen en hun ouders zich snel thuis voelen. Je werkt samen en overlegt met collega's en de verantwoordelijke en je neemt deel aan teamvergaderingen. Je zorgt voor het dagelijks opruimen en het inrichten van de leefruimte, de rustruimte en de buitenspeelruimte.
Je hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico's.
Je kan deze job ook uitoefenen op zelfstandige basis, als onthaalouder.  

Vind alle info op de site van Kind en Gezin.
Lees ook de competentfiche voor 'Kinderopvang' en (ingeval van buitenschoolse kinderopvang) de competentfiche 'Animatie kinderen en jongeren'.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Begeleider kinderopvang

Kinderbegeleider baby's en peuters


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Beroepssector

Wil je meer weten?
Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Verzorgende

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Zorgkundige

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Kinderbegeleider baby's en peuters

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Kinderbegeleider schoolgaande kinderen


Interessante links
VDAB - Beroepenfilm: Begeleider kinderopvang

Erkenning van verworven competenties: Kinderbegeleider baby's en peuters