Kinderbegeleider (M/V/X)

Wat is, wat doet een kinderbegeleider?

Deze persoon staat in voor de begeleiding van (een groep) kinderen.
Dit omvat
- de dagelijkse omgang met en de verzorging van de kinderen,
- het begeleiden van vrij spel,
- het organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten
- het opvangen van licht zieke kinderen en kinderen met extra zorgbehoeften (bijv. moeilijke eters of mindervalide kinderen).
Het kan gaan om baby\'s, peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen.
In je aanpak zorg je ervoor dat elk kind zich goed voelt en in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit doe je door rekening te houden met de gevoelens, de gewoonten, de behoeften, de omgeving, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Je kan de kinderen boeien en enthousiasmeren.
Je zorgt voor structuur in het dagelijkse leven van de groep en je betrekt de kinderen bij het plannen van de activiteiten en het opstellen van de huisregels.
Je anticipeert op gevaarsituaties en je behoudt het groepsoverzicht.
Je hebt dagelijks contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en overlegt met hen over de aanpak van hun kind.
Je zorgt ervoor dat nieuwe kinderen en hun ouders zich snel thuis voelen. Je werkt samen en overlegt met collega\'s en de verantwoordelijke en je neemt deel aan teamvergaderingen. Je zorgt voor het dagelijks opruimen en het inrichten van de leefruimte, de rustruimte en de buitenspeelruimte.
Je hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico\'s.
Je kan deze job ook uitoefenen op zelfstandige basis, als onthaalouder.  

Vind alle info op de site van Kind en Gezin.
Lees ook de competentfiche voor \'Kinderopvang\' en (ingeval van buitenschoolse kinderopvang) de competentfiche \'Animatie kinderen en jongeren\'.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Kinderbegeleider te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

7e Specialisatiejaar BSO
Se-n-SeDBSOBuSO - OV4

Basiszorg en Ondersteuning - Arbeidsmarkt - Maatschappij en welzijn

Opvoeding en begeleiding - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Maatschappij en welzijn

HO - Bachelor

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Wil je meer weten?
Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Begeleider kinderopvang

Erkenning van verworven competenties: Kinderbegeleider baby's en peuters

 

Kinderbegeleider (M/V/X)

Wat is, wat doet een Kinderbegeleider?

Deze persoon staat in voor de begeleiding van (een groep) kinderen.
Dit omvat
- de dagelijkse omgang met en de verzorging van de kinderen,
- het begeleiden van vrij spel,
- het organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten
- het opvangen van licht zieke kinderen en kinderen met extra zorgbehoeften (bijv. moeilijke eters of mindervalide kinderen).
Het kan gaan om baby's, peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen.
In je aanpak zorg je ervoor dat elk kind zich goed voelt en in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit doe je door rekening te houden met de gevoelens, de gewoonten, de behoeften, de omgeving, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Je kan de kinderen boeien en enthousiasmeren.
Je zorgt voor structuur in het dagelijkse leven van de groep en je betrekt de kinderen bij het plannen van de activiteiten en het opstellen van de huisregels.
Je anticipeert op gevaarsituaties en je behoudt het groepsoverzicht.
Je hebt dagelijks contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en overlegt met hen over de aanpak van hun kind.
Je zorgt ervoor dat nieuwe kinderen en hun ouders zich snel thuis voelen. Je werkt samen en overlegt met collega's en de verantwoordelijke en je neemt deel aan teamvergaderingen. Je zorgt voor het dagelijks opruimen en het inrichten van de leefruimte, de rustruimte en de buitenspeelruimte.
Je hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico's.
Je kan deze job ook uitoefenen op zelfstandige basis, als onthaalouder.  

Vind alle info op de site van Kind en Gezin.
Lees ook de competentfiche voor 'Kinderopvang' en (ingeval van buitenschoolse kinderopvang) de competentfiche 'Animatie kinderen en jongeren'.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Begeleider kinderopvang

Kinderbegeleider baby\'s en peuters

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Kinderbegeleider te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

7e Specialisatiejaar BSO
Se-n-SeDBSOBuSO - OV4

Basiszorg en Ondersteuning - Arbeidsmarkt - Maatschappij en welzijn

Opvoeding en begeleiding - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Maatschappij en welzijn

HO - Bachelor

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector