Administratief medewerker (M/V/X)
Knelpuntberoep Brussel

 

Wat is, wat doet een Administratief medewerker?

  • Je voert administratieve taken uit binnen een bedrijf of een afdeling, zoals helpen bij het sorteren van de post en de verdeling ervan, het klassement, de uitgaande briefwisseling. Vaak combineer je dit met onthaalwerk.
  • Meestal geeft een verantwoordelijke je opdrachten en helpt deze je verder bij problemen.
  • Je verleent administratieve ondersteuning aan andere personen, je voert gegevens in, tikt nota's en verslagen uit.
  • Dit doe je hoofdzakelijk met computer via programma's voor tekstverwerking, rekenblad of databank.
  • Je hebt ook een aantal ondersteunende taken: kopies nemen, brieven plooien en frankeren, etiketten maken, vergaderzalen klaar zetten, enz.
  • Soms sta je mee in voor de schriftelijke correspondentie met klanten en leveranciers, via standaard- of modelbrieven.
  • Soms neem je binnenkomende telefoons op, geef je informatie, verbindt door naar andere personen of diensten.

Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Polyvalent administratief medewerker


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN SO 3e graad


OPLEIDINGEN SO - 3e graad - 7e jaar


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN Leertijd


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - 7e jaren


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - DUAAL


OPLEIDINGEN BUSO - OV3 - Kwalificatie- en Integratiefase


OPLEIDINGEN BUSO - OV3 - Duaal


OPLEIDINGEN SEC VOLW O


OPLEIDINGEN HO - Prof. Bachelors


           

Wil je meer weten?

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Boekhoudkundig assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: HR assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Polyvalent administratief medewerker

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Administratief medewerker onthaal

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Polyvalent administratief ondersteuner


Interessante linksVDAB - Beroepstesten: Zelftests beroepskennis.