Manager hotel restaurant (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Manager hotel restaurant?

Je leidt, coördineert en controleert het personeel en de diensten van het hotel of restaurant.
Wat het personeel betreft:
- doe je de aanwerving
- verzorg je de opleiding
- en motiveer je hen.
Je organiseert en ontwikkelt de hotel- of restaurantactiviteiten onder de leiding van de algemene directie of van een raad van bestuur.
Je stelt een begroting op.
Je bepaalt en organiseert het commerciële beleid van het hotel.
Je waakt over het onderhoud van installaties en meubilair. 
Je beheert voorraden en leveringen. 


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Horecamanager

Directieassistent hotel restaurant


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Beroepssector

Wil je meer weten?
Interessante links

Ketnet: Later als ik groot ben - Beroepenfilm: Restauranthoudster