Leidinggevende printmedia (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Leidinggevende printmedia?

Je volgt de verschillende stappen in een productieproces (plannen - coördineren - controleren). Je stuurt één of meerdere productieteams/productieafdelingen aan en garandeert zo een vlot verloop van dit productieproces. Je zorgt er zo mee voor dat men tijdig kwaliteitsvolle producten aflevert en ziet toe op het welzijn van medewerkers. Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke papier-en kartonverwerking