Medewerker natuurgebieden (M/V/X)

Wat is, wat doet een medewerker natuurgebieden ?

Je legt natuurgebieden aan en onderhoudt ze (oevers, duinen, taluds, ...).
Je werkt volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften.
Je zorgt dat de biologische diversiteit behouden blijft. 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: uitrustingen installeren voor het behoud van de kust, een team coördineren.  

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Medewerker natuurgebieden te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Medewerker natuurbeheer

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Medewerker natuurbeheer

 

Medewerker natuurgebieden (M/V/X)

Wat is, wat doet een Medewerker natuurgebieden ?

Je legt natuurgebieden aan en onderhoudt ze (oevers, duinen, taluds, ...).
Je werkt volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften.
Je zorgt dat de biologische diversiteit behouden blijft. 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: uitrustingen installeren voor het behoud van de kust, een team coördineren.  


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Natuurbeheerder

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Medewerker natuurgebieden te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Medewerker natuurbeheer

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Medewerker natuurbeheer