Deskundige veiligheid, hygiëne en leefmilieu (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Deskundige veiligheid, hygiëne en leefmilieu?

Je bepaalt het veiligheidsbeleid .
Dit kan gaan over veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden, bescherming van het leefmilieu.
Je voert het veiligheidsbeleid in en garandeert de opvolging.
Je past de hygiëne-, veiligheids- en milieunormen toe. 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren, een dienst leiden. 


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Preventieadviseur


           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: MilieucoŲrdinator type B

VKS - Beroepskwalificatie niveau 7: MilieucoŲrdinator type A