Operator van een pulpmachine (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Operator van een pulpmachine?

Je controleert en regelt één of meerdere fasen in de productie van papierpulp op geautomatiseerde machines (vermalen, mengen, raffineren, persen, ...).
Je werkt volgens de veiligheidsregels, de milieunormen en de productie-eisen (kwaliteit, kosten, termijn, ...).
Je controleert de staat van en komt tussen op de installaties.
Je controleert de pulp en stuurt bij.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de zuiveringssystemen controleren, de installaties vanop afstand besturen, de exploitatiegegevens analyseren en rapporten opmaken (productie, energieverbruik, ...).             

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Productiemedewerker