Leraar Nederlands (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Leraar Nederlands?

Je onderwijst het vak Nederlands in een school voor secundair onderwijs.
Je lesbevoegdheid kan betrekking hebben op de 1ste, de 2de, de 3de en/of de 4de graad van het secundair onderwijs.
Je kan ook les geven in het volwassenenonderwijs.
Ook Nederlands geven aan anderstaligen via inburgeringscursussen behoort tot het werkterrein van een leraar Nederlands.

Je bereidt de toegewezen les- en schoolopdracht voor, voert ze uit, evalueert ze en stuurt ze bij, in overeenstemming met de leerplannen en het pedagogisch project van de school.
Je belangrijkste taken zijn: lesvoorbereidingen maken, lesgeven, (huis)taken verbeteren, examens opstellen en verbeteren.
Je neemt ook deel aan pedagogische studiedagen, klassenraden en infosessies voor de ouders.

Er bestaan verschillende manieren om leraar te worden in het secundair onderwijs. Alle info vind je hier. Je vindt er ook een link naar de databank van onderwijsbevoegdheden.Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Roadies

Leraar