BuBaO Klimop

Kanjelstraat 1-2
3700 Tongeren
012 23 57 01
info@klimoptongeren.be
http://www.klimoptongeren.be

Bijzonder(e) kenmerk(en):

Autiwerking

Schoolaanbod

Basisonderwijs
Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.15
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 15u.40
Schoolvervoer gemeenschappelijk met andere scholen - gratis.
Opmerking

Buitenschoolse opvang: kinderopvang De Mereltjes  (van 6u45 tot begin school en na school tot 18u30) en Het Kinderparadijs

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Limburg - afd. Tongeren (Regio Zuid)
Dirikenlaan 4
3700 Tongeren
012 39 83 40
tongeren@vrijclblimburg.be
http://www.vrijclblimburg.be

Schoolfiche: BuBaO Klimop

BuBaO Klimop

Kanjelstraat 1-2
3700 Tongeren
012 23 57 01        

Bijzonder(e) kenmerk(en):

Autiwerking

Schoolaanbod

Basisonderwijs
Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.15
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 15u.40
Schoolvervoer gemeenschappelijk met andere scholen - gratis.
Opmerking

Buitenschoolse opvang: kinderopvang De Mereltjes  (van 6u45 tot begin school en na school tot 18u30) en Het Kinderparadijs

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Limburg - afd. Tongeren (Regio Zuid)
Dirikenlaan 4
3700 Tongeren
012 39 83 40