SCHOOLFICHE: BuBaO Klimop
  Kanjelstraat 1
3700 Tongeren
012 23 57 01
info@klimoptongeren.be
http://www.klimoptongeren.be

 
Infomomenten
Er zijn geen gegevens ter beschikking
 
CLB: Vrij CLB Limburg - afd. Tongeren (Regio Zuid)
  Dirikenlaan 4
3700 Tongeren
012 39 83 40
tongeren@vrijclblimburg.be
http://www.vrijclblimburg.be

 
Schoolaanbod
 
Buitengewoon basisonderwijs
  BuBaO type basisaanbod
  BuBaO type 9
  BuKO type 9

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.