VBS Sint-Lodewijkscollege - afd. Lenteweelde (KO)

Jan Breydellaan 56
8200 Sint-Andries
050 31 69 02
info@basisschoolzandstraat.be
http://www.basisschoolzandstraat.be

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.15
Opmerking

Opvang: na 17u15 worden kinderen overgebracht naar hoofdschool (opvang tot 19u)

Opvang: woensdag tot 12u15; buitenschoolse opvang mogelijk in kinderopvang Noorderveld (tot 19u)

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20
sint-andries@vrijclbdehavens.be
https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Schoolfiche: VBS Sint-Lodewijkscollege - afd. Lenteweelde (KO)

VBS Sint-Lodewijkscollege - afd. Lenteweelde (KO)

Jan Breydellaan 56
8200 Sint-Andries
050 31 69 02        

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.15
Opmerking

Opvang: na 17u15 worden kinderen overgebracht naar hoofdschool (opvang tot 19u)

Opvang: woensdag tot 12u15; buitenschoolse opvang mogelijk in kinderopvang Noorderveld (tot 19u)

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20