Sint-Leo Hemelsdaele - Basisschool Sint-Leo Sint-Pieters - Afd. B – Vestiging Wilgenstraat

Wilgenstraat 41
8000 Brugge
050 31 24 48
basisschoolsintleosintpieters@slhd.be
http://basisschoolsintleosintpieters.slhd.be

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.20
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.20
Opmerking

Opvang: in de afdeling Potentestraat en in de Palingstraat van 6u45 tot begin school en na school tot 18u - woensdag tot 17u30 

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20
sint-andries@vrijclbdehavens.be
https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Schoolfiche: Sint-Leo Hemelsdaele - Basisschool Sint-Leo Sint-Pieters - Afd. B – Vestiging Wilgenstraat

Sint-Leo Hemelsdaele - Basisschool Sint-Leo Sint-Pieters - Afd. B – Vestiging Wilgenstraat

Wilgenstraat 41
8000 Brugge
050 31 24 48        

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.20
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.20
Opmerking

Opvang: in de afdeling Potentestraat en in de Palingstraat van 6u45 tot begin school en na school tot 18u - woensdag tot 17u30 

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20