VBS Scharrel - Schoolstraat

Schoolstraat 10
2322 Minderhout
03 383 53 60
directie@scharrel.be
http://www.scharrel.be

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03-314 39 70
hoogstraten@vclb-kempen.be
http://www.clb-kempen.be

Schoolfiche: VBS Scharrel - Schoolstraat

-

VBS Scharrel - Schoolstraat

Schoolstraat 10
2322 Minderhout
03 383 53 60        

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03-314 39 70