Examencommissie Basisonderwijs

Voor wie?

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school.
De examens vinden elk jaar plaats in juni.
Je legt de examens af bij een van de examenscholen.
Zowel inschrijven als deelnemen is gratis.
Je kan deelnemen als je in het jaar van het examen 9 wordt of ouder bent dan 9 jaar.

Waar kan je examen afleggen?

Elk jaar organiseren een officiële school en een vrije school van elke provincie examens voor de examencommissie. 
De examens vinden plaats in de volgende scholen:

Inschrijven voor examen?

Stuur een brief of e-mail rechtstreeks naar de examenschool waar je de examens wil afleggen. 
Vermeld:

 • Je vraag om deel te nemen aan de examens van de examencommissie
 • Rijksregisternummer
 • Naam en voornaam
 • Adres- en contactgegevens
 • Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Inschrijven kan elk jaar tot 31 mei. 
Voor 10 juni deelt de examenschool de data mee waarop de examens plaatsvinden.

Voorbereiden examen en leerstof?

De examenscholen geven geen lessen. 
Voor de leerstof van de examens baseren zij zich op de eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel.
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eindtermen-ontwikkelingsdoelen-leerplannen-basisonderwijs

Wie het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet slagen voor elk van de volgende leergebieden:

 • Nederlands
 • Frans
 • Wiskunde
 • Wetenschappen en techniek
 • Mens en maatschappij
 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming

Meer informatie?

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/examencommissie-basisonderwijs