Buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod

 

Type basisonderwijs  is voor kinderen

 • met specifieke onderwijsbehoeften
 • die aanpassingen nodig hebben die disproportioneel of onvoldoende zijn om het gemeenschappelijk curriculum te volgen.


 

 

Waar kan ik "Buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten?

 

Wat kan je behalen na "Buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod" ?

Wanneer de klassenraad het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan je een getuigschrift basisonderwijs behalen.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs. 

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

 

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht
Buitengewoon onderwijs: Gezin en handicap

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school


Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen

Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

Buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod

 
 

Type basisonderwijs  is voor kinderen

 • met specifieke onderwijsbehoeften
 • die aanpassingen nodig hebben die disproportioneel of onvoldoende zijn om het gemeenschappelijk curriculum te volgen.


 

Waar kan ik "Buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten?

Je kind kan naar het buitengewoon lager onderwijs (BuLO) als het CLB een IAC-verslag opmaakt.

Dit IAC-verslag bestaat uit:

 • Een attest, met de gegevens van je kind en het type van buitengewoon onderwijs waar het kan ingeschreven worden.
 • Een verantwoordingsprotocol zegt hoe je kind functioneert in zijn omgeving, toont je schoolloopbaan en toont een beschrijving van de maatregelen die de school al nam met betrekking tot de onderwijsbehoeften van je kind 

De school voor buitengewoon onderwijs mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen (bvb. een inschrijving in een MFC die aan de school verbonden is; een bepaalde minimale IQ-score, of een bepaalde graad van zelfredzaamheid, …)

Let op!

 • Voor de types 4, 6, 7 is er ook een medisch onderzoek nodig
 • Voor type 3 en 9 is er ook een multidisciplinair onderzoek nodig. 

Wat gebeurt er met het IAC-verslag?

Let op! Als je je kind inschrijft in een school voor buitengewoon onderwijs moet je dat IAC-verslag nog niet hebben. Een voorlopig CLB-document volstaat. Het IAC-verslag moet er wel zijn ten laatste wanneer de lessen starten.

 • Het verslag moet je geven aan de directeur van de onderwijsinstelling gewoon of buitengewoon onderwijs.
 • Als je kind de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het IAC-verslag aan de ouders terugbezorgd.
 • Indien wat je kind nodig heeft, niet meer voldoet aan de voorwaarden om een IAC-verslag op te maken kan het CLB een verslag ook opheffen.

Leeftijdsvoorwaarden om te starten in BuLO

Je kind moet 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
In principe duurt het BuLO 7 jaar (= tot en met het schooljaar dat begint op 1 september van het jaar waarin het kind 12 jaar wordt).

Let op:

 • Een kind dat 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het BuLO ingeschreven worden. Het wordt dan automatisch leerplichtig.
  De ouders nemen deze beslissing zelf nadat ze kennis nemen van de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en nadat de adviezen worden toegelicht.
 • Een kind mag in het BuLO verblijven tijdens het schooljaar dat begint in het jaar waarin het 14 jaar wordt. De ouders nemen deze beslissing autonoom nadat ze kennis nemen van de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en nadat de adviezen worden toegelicht.
  Wie 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden tot het buitengewoon lager onderwijs.

Kan mijn kind ook naar gewoon onderwijs met een IAC-verslag?

Je kind kan ook een individueel aangepast curriculum volgen in het gewoon onderwijs. Als je een overstap naar het gewoon lager onderwijs overweegt, is het belangrijk dat je het CLB contacteert.

Dan volgt je kind niet de gemeenschappelijke leerdoelen van de klas maar krijgt je kind leerdoelen op maat.  De klassenraad bepaalt jouw leerdoelen als het mogelijk is, in overleg met jou, het CLB, de ouders en eventueel ook externe ondersteuners. Wat je leert, wordt telkens aangepast aan wat je nodig hebt. 

Met een IAC kom je niet in aanmerking voor een getuigschrift tenzij de klassenraad (uitzonderlijk) beslist dat de leerdoelen gelijkwaardig zijn aan deze uit het gemeenschappelijk curriculum.  

Je ouders kiezen of je in het buitengewoon onderwijs naar school gaat of met een IAC in een school voor gewoon basisonderwijs. 

Meer info

Wat kan je behalen na "Buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod" ?

Wanneer de klassenraad het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan je een getuigschrift basisonderwijs behalen.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs. 

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht
Buitengewoon onderwijs: Gezin en handicap

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school


Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen

Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen