BuBaO type 2

 

Type 2 is er voor kinderen met een verstandelijke beperking die voldoen aan alle onderstaande criteria:

  • ze hebben significante beperkingen in het intellectueel functioneren, wat op basis van een psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een totaal intelligentiequotiënt op een gestandaardiseerde en genormeerde intelligentietest dat twee of meer standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdsgenoten, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval;
  • ze hebben significante beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag, wat op basis van psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaardiseerde en genormeerde schaal voor sociaal aanpassingsgedrag, die minstens drie standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten; 
  • de functioneringsproblemen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar;
  • het besluit “verstandelijke beperking” wordt genomen na een periode van procesdiagnostiek.

Belangrijk is dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, zowel op persoonlijk, huishoudelijk als maatschappelijk vlak bv.zichzelf aan- en uitkleden, tafel dekken, vloer vegen, boodschappenlijstje opstellen, producten vinden in een winkel, notie hebben van het omgaan met geld, ….

 

Waar kan ik "BuBaO type 2" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten?

 

Wat kan je behalen na "BuBaO type 2" ?

Wanneer de onderwijsinspectie het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan een getuigschrift basisonderwijs worden behaald.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.
In type 2 is dit quasi onmogelijk.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

 

Interessante links

Basisonderwijs: LeerplichtBuitengewoon onderwijs: Gezin en handicap


Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

BuBaO type 2

 
 

Type 2 is er voor kinderen met een verstandelijke beperking die voldoen aan alle onderstaande criteria:

  • ze hebben significante beperkingen in het intellectueel functioneren, wat op basis van een psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een totaal intelligentiequotiënt op een gestandaardiseerde en genormeerde intelligentietest dat twee of meer standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdsgenoten, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval;
  • ze hebben significante beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag, wat op basis van psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaardiseerde en genormeerde schaal voor sociaal aanpassingsgedrag, die minstens drie standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten; 
  • de functioneringsproblemen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar;
  • het besluit “verstandelijke beperking” wordt genomen na een periode van procesdiagnostiek.

Belangrijk is dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, zowel op persoonlijk, huishoudelijk als maatschappelijk vlak bv.zichzelf aan- en uitkleden, tafel dekken, vloer vegen, boodschappenlijstje opstellen, producten vinden in een winkel, notie hebben van het omgaan met geld, ….

Waar kan ik "BuBaO type 2" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten?

Wat kan je behalen na "BuBaO type 2" ?

Wanneer de onderwijsinspectie het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan een getuigschrift basisonderwijs worden behaald.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.
In type 2 is dit quasi onmogelijk.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

Interessante links

Basisonderwijs: LeerplichtBuitengewoon onderwijs: Gezin en handicap


Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen