Hoe wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs georganiseerd?

Wat is leerlingenvervoer?

Wanneer je kiest voor buitengewoon onderwijs, voorziet de overheid onder bepaalde voorwaarden leerlingenvervoer. Dit is het gratis vervoeren van leerlingen buitengewoon onderwijs van de verblijfplaats, een tehuis, het pleeggezin of een vaste opstapplaats naar de school en terug. En dit voor kinderen in Vlaanderen en Brussel. 

Hier vind je terug voor welke scholen buitengewoon onderwijs je recht hebt op leerlingenvervoer. 


Er zijn twee soorten leerlingenvervoer: 

Leerlingen worden opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Er is een begeleider op de bus en die helpt bij het in- en uitstappen van de kinderen. Het ophalen en terugbrengen gebeurt ofwel aan huis, ofwel aan een centrale opstapplaats. 


Ofwel breng je je kind zelf naar school (= eigen vervoer), ofwel gaat je kind met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC) (= openbaar vervoer.) 

Als je voor het woon-schoolverkeer gebruikmaakt van eigen vervoer of openbaar vervoer, kan je ouder onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten. 


Let op!

Leerlingenvervoer is het woon-schoolverkeer van leerlingen. Het vervoer naar stageplaatsen of andere plaatsen dan de school of het (semi-)internaat/multifunctioneel centrum (MFC) hoort daar niet bij.


Voorwaarden

  • Je moet naar de dichtstbijzijnde school gaan van het onderwijsnet dat je kiest (gemeenschapsonderwijs, katholiek onderwijs, onderwijs van steden en gemeenten, provinciaal onderwijs) 
  • De school moet ook het type aanbieden dat vermeld staat op het IAC-verslag dat is opgemaakt door het centrum voor leerlingenbegeleiding. 

In bepaalde gevallen kan de leerling toch recht op (gratis) vervoer krijgen naar een verder gelegen school. Zie hier.

 

Wat als je niet in Vlaanderen woont? 

Als je buiten Vlaanderen woont, kan je kind aanspraak maken op collectief leerlingenvervoer als de vaste opstapplaats: 

  • op Vlaams grondgebied ligt 

  • op een bestaand bustraject van collectief vervoer ligt 

  • de dichtstbijzijnde school van het net van keuze bedient 


Proefproject leerlingenvervoer

Gaat je kind naar een school in de regio Leuven, Hooglede-Izegem-Ingelmunster-Moorslede-Roeselare-Torhout of regio Antwerpen-Schilde-Schoten-Brasschaat? 

Neem dan contact op met de directeur van je school. Hij of zij kent de regels van de nieuwe aanpak van het leerlingenvervoer in je regio. 

Zie: Proefprojecten leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs (vlaanderen.be)