Welke studiebewijzen zijn mogelijk voor een leerling met een IAC-verslag in het (buiten)gewoon basisonderwijs?

Getuigschrift basisonderwijs

Je volgt een individueel aangepast curriculum. Als de doelstellingen hiervan volgens de klassenraad gelijkwaardig zijn aan de doelstellingen van het gemeenschappelijk curriculum, kan je een getuigschrift basisonderwijs krijgen.

Meer info