Kan je vanuit buitengewoon basisonderwijs naar het buitengewoon secundair onderwijs?

Je kan je na het (buiten)gewoon basisonderwijs met een IAC-verslag voor opleidingsvorm 1, 2, 3 of een OV4-verslag inschrijven in een school voor buitengewoon secundair onderwijs:

Om je na het buitengewoon basisonderwijs te kunnen inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs, heb je een nieuw verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB zal een nieuw diagnostisch traject lopen. De meeste leerlingen blijven tot hun 13 jaar in buitengewoon basisonderwijs. Ben je 11 of 12 jaar en overweeg je samen met je ouders om op leeftijd van 12 jaar de overstap naar secundair te maken, neem zeker zelf ook contact met CLB als zij jou nog niet gecontacteerd hebben.

In dat verslag moet staan:

  • welke maatregelen je basisschool al nam om je te ondersteunen en
  • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon secundair onderwijs.
  • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast leertraject nodig hebt.

Het verslag motiveert de oriëntering naar:

  • welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is te voldoen aan je onderwijsbehoeften en
  • welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Let op!

Je kan alleen het buitengewoon secundair onderwijs volgen van het type en de opleidingsvorm die vermeld staan in het verslag. 

Meer info