Kan je je met een IAC-verslag inschrijven in het gewoon basisonderwijs?

Als je je met een IAC-verslag wil inschrijven in een school voor gewoon basisonderwijs:

  • word je voorlopig ingeschreven (= inschrijving onder ontbindende voorwaarden).
  • Vervolgens bespreken de ouders + de school + het CLB welke aanpassingen nodig zijn en in welke mate  de school de noodzakelijke zorg/begeleiding kan bieden.  

Er zijn er 3 mogelijkheden:

1. Je wordt definitief ingeschreven in het gemeenschappelijk curriculum, net zoals de andere leerlingen, omdat

De school beslist dat de noodzakelijke zorg om je een gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, redelijk zijn. 
Gevolg: het IAC-verslag is niet langer nodig

  • het verslag wordt opgeheven
    (je hebt geen recht op leerondersteuner. Natuurlijk kan je wel beroep doen op een leerlingbegeleider of leerkracht)
  • het (IAC-)verslag wordt gewijzigd naar een GC-verslag .
    Dit is het geval als je uit het overleg blijkt dat je nood hebt aan specifieke ondersteuning.
    (Jij en de leerkrachten hebben recht op een leerondersteuner.)

2. Je wordt ingeschreven met het individueel aangepast curriculum (IAC), omdat

De school beslist dat de aanpassingen onhaalbaar zijn binnen een gemeenschappelijk curriculum.
Maar wél haalbaar binnen een individueel aangepast curriculum (IAC).
Gevolg: het (IAC-)verslag blijft behouden.
Je wordt ingeschreven in een IAC . Je krijgt extra leersteun en moet bepaalde doelen niet behalen. Er wordt rekening gehouden met wat jij nodig hebt.
Je behaalt geen getuigschrift basisonderwijs. Heel uitzonderlijk kan de klassenraad toch beslissen om je een getuigschrift te geven

3. Je wordt niet ingeschreven op deze school en moet een andere school zoeken, omdat

De school beslist dat de redelijke aanpassingen onhaalbaar zijn binnen het gemeenschappelijk curriculum én binnen een IAC. De inschrijving wordt ontbonden. CLB helpt je om te zoeken naar een andere school.

De beslissing van de school moet gemotiveerd worden. Ouders kunnen binnen de 30 dagen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
In de periode waarin de Commissie de zaak onderzoekt, blijft de jongere ingeschreven op de  school.

Als je een nieuwe school gevonden hebt, word je opnieuw ingeschreven onder ontbindende voorwaarden.    

Meer info