Hoe kan je je inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs?

Je hebt (behalve voor type 5) een IAC-verslag* van het CLB, nodig om je toe te laten in te schrijven in het buitengewoon secundair onderwijs.

Het IAC-verslag van het CLB bestaat uit een attest en een protocol. 

Hier vind je onder meer terug welke elementen in het verslag opgenomen moeten worden.

  • Het verslag wordt aan je ouders bezorgd.
  • Als je ingeschreven bent in een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, bekrachtigt het verslag de inschrijving.
  • Het verslag wordt toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
  • Als je de school voor buitengewoon onderwijs weer verlaat, bezorgt de directeur van de school het verslag terug aan de ouders.

Om een verslag op te maken moet het CLB een handelingsgericht diagnostisch traject doorlopen.

Als het handelingsgericht diagnostisch traject werd doorlopen, maar het verslag nog niet werd afgewerkt, kan je ook met een ‘voorlopig document voor inschrijving’ inschrijven.

Op die manier weet de BuBaO-school dat je een verslag van CLB zal krijgen. Het verslag moet er zijn ten laatste wanneer je de lessen begint te volgen op de nieuwe school.

Je kan enkel buitengewoon basisonderwijs volgen van het type waarnaar het verslag je oriënteert. 

 

* Als je een verslag in basisonderwijs kreeg, dat werd opgemaakt voor 01-09-2023, word je ook beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.