Geen diploma SO...je bent +18 jaar, wat nu?

Diploma behalen via volwassenenonderwijs

Wat?

(Jong)Volwassenen kunnen via het Secundair volwassenenonderwijs (SVO) een secundair diploma behalen. Enkel de diplomagerichte opleidingen komen hiervoor in aanmerking. In de volksmond worden deze opleidingen ook wel Tweedekansonderwijs genoemd.
Let wel: Als de opleiding die je wenst te volgen aanleunt bij een ASO- richting of eerder bij een TSO/BSO- richting, dien je een ander traject te volgen om je diploma te behalen. Voor een beroepsgerichte opleiding leg je 2 trajecten af. Bedoeling is dat je voldoende algemene vorming hebt gevolgd.


Veelgestelde vragen

(TOELATINGS)VOORWAARDEN

Wie kan het diploma SO behalen via secundair volwassenenonderwijs?


Hoe kan ik mijn diploma SO behalen via het secundair volwassenenonderwijs (SVO)?


Kan ik een opleiding in een CVO volgen tijdens mijn beroepsinschakelingstijd (vroeger: wachttijd)?


Ik behaalde in 6 ASO een C-attest. 
Kan ik via het secundair volwassenenonderwijs een diploma SO behalen?


ALGEMEEN

Is het secundair volwassenenonderwijs hetzelfde als het Tweedekansonderwijs?


Kan ik binnen een Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO) dezelfde studierichtingen volgen als binnen een secundaire school?


Wat is het verschil tussen les volgen in een secundaire school en in een CVO?


Leiden alle opleidingen binnen het secundair volwassenenonderwijs naar een diploma Secundair Onderwijs?


Wat is de waarde van een diploma SO behaald in een CVO?


Wat is het verschil tussen een certificaat en een diploma, beiden behaald in het CVO?


Waarvoor kan een diploma secundair onderwijs (SO) interessant zijn?


KOSTEN

Hoeveel kost het om mijn diploma SO te behalen via het CVO?Kan ik mijn kinderbijslag behouden als ik een opleiding binnen het secundair volwassenenonderwijs volg?


De RVA beweert dat ik voor minimum 20 lestijden per week moet ingeschreven zijn wil ik mijn recht op het Groeipakket (vroegere kinderbijslag) behouden tot mijn 25e. Klopt dat?


Kan ik een schoolabonnement krijgen als ik les volg bij een CVO?


LEERSTOORNIS/ FUNCTIEBEPERKING

Krijg ik in het Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO) ondersteuning voor mijn leerprobleem, beperking of ontwikkelingsstoornis?


OPLEIDINGEN op ASO- NIVEAU

Welke opleidingen van ASO- niveau kan ik volgen in het secundair volwassenenonderwijs?


OPLEIDINGEN op TSO- / BSO- NIVEAU


Kan ik om mijn diploma SO te behalen via het secundair volwassenenonderwijs, kiezen tussen verschillende beroepsgerichte opleidingen?


Maakt men binnen het secundair volwassenenonderwijs een verschil tussen tso- en bso- opleidingen?


Wat moet ik mij voorstellen bij de opleiding ‘Aanvullende Algemene Vorming’ (AAV)?


Moet ik altijd 2 trajecten volgen als ik mijn diploma SO wil behalen in het secundair volwassenenonderwijs via een beroepsgerichte (TSO/BSO) opleiding?


Waarom moet ik 2 opleidingen combineren als ik mijn diploma SO wil behalen via een beroepsspecifieke opleiding?


Moet ik de diplomagerichte vorming en de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) tegelijkertijd volgen?


Moet ik voor de 2 trajecten slagen om mijn diploma SO te behalen via een Beroepsspecifieke opleiding (CVO) ?ORGANISATIE

Hoe is het secundair volwassenenonderwijs georganiseerd?


Hoe lang duurt het om een diploma SO te behalen via het secundair volwassenenonderwijs?


Leg ik dezelfde weg af als ik kies voor een opleiding op ASO- niveau dan wanneer ik kies voor een opleiding op TSO/BSO-niveau om mijn diploma SO te behalen ?


Klopt het dat ik binnen het secundair volwassenenonderwijs geen enkele kso-opleiding kan volgen om een diploma secundair onderwijs te behalen?


Mag ik in een CVO kiezen hoe mijn studieprogramma er uit ziet?Klopt het dat er centra voor volwassenenonderwijs (CVO) zijn die 2 verschillende programma's algemene vakken (Aanvullende Algemene Vorming- AAV) aanbieden?


Organiseert men in alle Centra voor Volwassenenonderwijs alle diplomagerichte opleidingen?


Worden alle examens in het CVO georganiseerd op het einde van het schooljaar?


Kan ik educatief verlof krijgen?


Moet ik nog gaan stempelen als ik les volg aan een CVO?


VRIJSTELLING(EN)

Kan ik vrijstellingen behalen?


Wie bepaalt of ik vrijstellingen krijg?