Geen diploma SO...je bent +18 jaar, wat nu?

Diploma behalen via de leertijd

Wat?

De Leertijd is bedoeld voor jongeren die rijp zijn voor tewerkstelling. Je kan leertijd volgen tot je 25e.
Je krijgt 1 dag per week les op een SYNTRA-campus. De lessen bestaan uit Algemene vorming + Beroepsgerichte vorming.
Daarnaast werk je gedurende 4 dagen per week in een bedrijf. Zo leer je al doende je gekozen beroep.
Werk hebben is een absolute voorwaarde  om als +18-jarige te kunnen starten in de leertijd. De opleidingen duren tussen 1 en 3 jaren. De exacte duur hangt af van je leeftijd/vooropleiding. Om je diploma secundair onderwijs (SO)  te kunnen behalen via leertijd moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.


Voorwaarden

  • slagen in het examen van de cursus Algemene Vorming (AV). Hiervoor volg je wekelijks de theoretische lessen AV. Deze lessen zijn vergelijkbaar met de basisvorming die je krijgt in het voltijds BSO.
  • minimum 1 certificaat behalen door te slagen voor de cursus Beroepsgerichte Vorming van je gekozen beroep Deze vorming bestaat uit theoretische en praktische lessen.
  • even lang studeren als in het voltijds secundair onderwijs (!). Dit betekent: na je 1e graad SO, nog minimum 5 schooljaren onderwijs volgen (voltijds, deeltijds of Leertijd)
  • het getuigschrift 2e graad SO hebben behaald
  • regelmatig de theoretische lessen en de praktijkopleiding volgen.

Veelgestelde vragen

(TOELATINGS)VOORWAARDEN

Kan ik als volwassene een diploma secundair onderwijs via de Leertijd behalen?


Ik ben meerderjarig maar verblijf onwettig in België. Kan ik de Leertijd volgen?


Ik moet aan een  aantal extra voorwaarden voldoen om mijn diploma SO te kunnen behalen via de Leertijd. Moet ik aan al die voorwaarden voldoen om te mogen starten in de Leertijd?


ALGEMEEN

Hoe schrijf ik mij in voor de Leertijd?


Hoe lang duurt het vooraleer ik mijn diploma SO behaal via de Leertijd?

Waarvoor kan een diploma secundair onderwijs (SO) interessant zijn?


Tijdens mijn lesdag krijg ik zowel beroepsgerichte vorming als algemene vorming.
Waarover gaat de algemene vorming in de Leertijd?


Hoeveel uur algemene vakken krijg ik per week binnen de Leertijd?


KOSTEN

Hoeveel kost het om via Leertijd mijn diploma SO te behalen?


Als ik ouder ben dan 18 en mijn diploma probeer te behalen via Leertijd, ben ik dan mijn kindergeld/groeipakket kwijt?


ORGANISATIE

Wie beslist of ik geslaagd ben in de examens Algemene Vorming? Dit heb ik nodig om mijn diploma SO te behalen.