Geen diploma SO...je bent +18 jaar, wat nu?

Diploma behalen via deeltijds beroepssecundair onderwijs

Wat?

Als je de 1e graad van het secundair onderwijs (SO) hebt gevolgd, kan je kiezen voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO). En dat tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.
Je volgt 2 dagen per week les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). De lessen bestaan uit Algemene vorming en Beroepsgerichte vorming.
Daarnaast werk je 3 dagen per week en pas je toe wat je op school hebt geleerd. Om je diploma SO te kunnen behalen via DBSO moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. ‘Werken’ betekent dat je als 18-plusser een echt arbeidscontract hebt. De opleidingen zijn (meestal) modulair en duren 1, 2 (meestal) tot 3 schooljaren.


Voorwaarden

  • de lessen Algemene Vorming (AV) hebben gevolgd en volgens de klassenraad de leerplandoelstellingen voor AV hebben bereikt ( // leerplan 7 BSO)
  • minimum 1 Certificaat van een opleiding (vb. kok) behalen door te slagen voor alle modules van de Beroepsgerichte Vorming.
  • even lang studeren als in het voltijds secundair onderwijs (!) Dit betekent: na je 1e graad nog minimum 5 schooljaren onderwijs volgen (voltijds, deeltijds of Leertijd)
  • regelmatig de lessen volgen en aanwezig zijn op je werk
  • het getuigschrift 2e graad SO hebben behaald.

Veelgestelde vragen

(TOELATINGS)VOORWAARDEN

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om via DBSO een diploma secundair onderwijs te behalen ?


Ik heb blijkbaar minimum 1 certificaat nodig om mijn diploma SO te kunnen behalen via DBSO.
Hoe kan ik dat behalen?


Verlangt men van een +18- jarige die kiest voor DBSO extra zaken?


Wat gebeurt er als ik mijn getuigschriften (2e en/of 3e graad SO) nog niet heb als ik met mijn DBSO- opleiding start?
Ik heb ze blijkbaar nodig om mijn diploma SO te kunnen behalen.


Moet ik stoppen met DBSO als ik 18 word?


ALGEMEEN

Ik heb blijkbaar een certificaat nodig om een diploma SO te kunnen behalen.
Hoe behaal ik dat?


Zijn de lessen algemene vorming hetzelfde als in het voltijds onderwijs?


Wat verstaat men onder 'werkplekleren' in het DBSO?Waarvoor kan een diploma secundair onderwijs (SO) interessant zijn?


MOEILIJK?

Moet ik minder theorie studeren binnen DBSO (dan binnen voltijds SO) om het diploma SO te behalen?


Is er een verschil tussen het volgen van DBSO zonder de bedoeling een diploma te behalen en het volgen van DBSO mét de bedoeling een diploma SO te behalen?


ORGANISATIE

Wie schrijft mijn diploma SO uit na deeltijds onderwijs?