Geen diploma SO...je bent -18 jaar, wat nu?

Diploma behalen via duaal leren

Wat?

Bij duaal leren combineer je ‘leren in een onderneming’ met’ leren in een school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats’.
Deze vorm van leren kan je volgen binnen het voltijds BSO en TSO; het DBSO en de leertijd. Duale opleidingen binnen DBSO en Leertijd worden beschouwd als voltijds secundair onderwijs.
Vanaf 16 jaar (15 als je de 1e graad SO al gevolgd hebt) kan je starten in een duale opleiding. In de 2e graad BSO worden maar enkele duale opleidingen georganiseerd. De meeste opleidingen starten in de 3e graad.
Duale opleidingen in de 3e  graad BSO of TSO kan je volgen tot in het schooljaar waarin je 25 jaar wordt. Voor 7e jaren BSO of Se-n-Se TSO is er geen maximumleeftijd. Je moet wel een werkplek gevonden hebben binnen de 20 dagen na inschrijving.

In het BSO behaal je je diploma SO nadat je geslaagd bent in het 7e jaar duaal. Via TSO behaal je je diploma SO na een succesvolle 3e graad.


Voorwaarden

Je mag voltijds gewoon secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Deze leeftijdsgrens geldt NIET voor:

  • de 3e leerjaren van de 3e graad. Dus ook niet voor 7 BSO
  • anderstalige nieuwkomers die naar een onthaaljaar gaan
  • leerlingen die in 2013-2014 voltijds gewoon secundair onderwijs volgden en in 2014-2015 hun secundaire studies verderzetten of overzitten bv. leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs, onderwijsvorm 4. Zij hebben andere toelatingsvoorwaarden.