Geen diploma SO...je bent -18 jaar, wat nu?

Diploma behalen via deeltijds beroepssecundair onderwijs

Wat?

Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) valt onder het systeem van ‘Leren en Werken’. Het wordt georganiseerd vanaf de 2e graad secundair onderwijs (SO). Inschrijven kan vanaf 16 jaar (of vanaf 15 als je de 1e graad SO hebt gevolgd).
Je krijgt 2 dagen per week les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO).
De lessen bestaan uit Algemene vorming en Beroepsgerichte vorming. Daarnaast werk je 3 dagen per week in een bedrijf.
Om het diploma van SO te kunnen behalen via DBSO moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.  De opleidingen zijn (meestal) modulair en duren 1, 2 (meestal) tot 3 schooljaren.


Voorwaarden

  • je moet het Certificaat Algemene Vorming (AV) behalen. Hiervoor volg je wekelijks de lessen AV die georganiseerd worden door het Centrum voor Deeltijds Onderwijs. Deze lessen zijn vergelijkbaar met de basisvorming die je krijgt in het voltijds SO. Je bent geslaagd als de klassenraad beslist dat je de leerdoelen hebt bereikt van 7 BSO.
  • je moet slagen voor alle modules van de Beroepsgerichte Vorming (= Certificaat behalen).
  • even lang studeren als in het voltijds secundair onderwijs (!). Dit betekent: na je 1e graad SO, nog minimum 5 schooljaren onderwijs volgen (voltijds, deeltijds of Leertijd)
  • het getuigschrift 2e graad SO hebben behaald
  • regelmatig de lessen volgen en aan werkplekleren doen.

Veelgestelde vragen

(TOELATINGS)VOORWAARDEN

Wie kan deeltijds onderwijs volgen?


Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om via DBSO een diploma secundair onderwijs te behalen ?


Ik heb blijkbaar minimum 1 certificaat nodig om mijn diploma SO te kunnen behalen via DBSO.
Hoe kan ik dat behalen?


Wat gebeurt er als ik het getuigschrift van de 2e graad SO (nog) niet heb als ik begin met mijn DBSO- opleiding ?Ik lees immers in het antwoord op de vorige vraag dat ik aan een aantal voorwaarden moet voldoen om mijn diploma SO te kunnen behalen via DBSO.


Wat gebeurt er als ik het getuigschrift van de 2e graad SO (nog) niet heb als ik begin met mijn DBSO- opleiding ?


Kan ik via het doorlopen van de 'Aanloopfase' of via het doorlopen van een 'naadloos flexibel traject' (NAFT) ook mijn diploma SO behalen?


Moet ik stoppen met DBSO als ik 18 word?


ALGEMEEN

Ik ben nog geen 18 maar wil sneller mijn diploma secundair onderwijs behalen.
Kan ik deeltijs beroepssecundair onderwijs combineren met examens van de Examencommissie?


Zijn de lessen algemene vorming hetzelfde als in het voltijds onderwijs?


Wat verstaat men onder 'werkplekleren' in het DBSO?


Krijg ik een 'officieel' contract als ik de component 'werkplekleren' invul door echte tewerkstelling?


Wie schrijft mijn diploma SO uit na deeltijds onderwijs?


Waarvoor kan een diploma secundair onderwijs (SO) interessant zijn?


Naar het schijnt kan 'Werkplekleren' onder meer ingevuld worden door 'arbeidsdeelname'.
Wat verstaan we hieronder?


Is er een verschil tussen het volgen van DBSO zonder de bedoeling een diploma te behalen en het volgen van DBSO mét de bedoeling een diploma SO te behalen?


KOSTEN

Krijg ik een loon tijdens mijn DBSO?


MOEILIJK?

Moet ik minder theorie studeren binnen DBSO (dan binnen voltijds SO) om het diploma SO te behalen?