Topsport 1A

Wat ?

Topsportonderwijs wil zeer talentrijke jongeren de kans bieden hun sport op hoog niveau te beoefenen, in combinatie met hun studies om zo een diploma secundair onderwijs te behalen. 

Er zijn 6 topsportscholen in Vlaanderen die een richting "topsport" mogen inrichten. Vijf daarvan hebben een topsportaanbod in het 1e leerjaar A.
Niet voor alle sporten is er een onderwijsaanbod vanaf de eerste graad! 
Topsportonderwijs wordt ook niet door alle onderwijsnetten georganiseerd.
In de scholen met een eerste graad topsport krijg je gemiddeld 4 tot 6u training in je sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast aan je sport. De sportieve opleiding en begeleiding gebeurt door gespecialiseerde trainers aangesteld door de sportfederaties. 
Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens getraind wordt. 
Daarom wordt een aangepaste studiebegeleiding voorzien. 
Als je in het bezit bent van een topsportstatuut, zijn er 2 mogelijkheden:

  • je volgt een niet-topsport studierichting en combineert sport en studie binnen de mogelijkheden van het toegekende statuut;
  • je schrijft je in aan een topsportschool.

Voor wie?

Je wordt tot het 1e leerjaar A met topsport toegelaten:

1° als je het getuigschrift basisonderwijs hebt;

2° als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Dit moet worden beslis binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. Indien het een overstap betreft vanuit het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers dan moet de toelatingsklassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van dat onthaaljaar; elke beslissing van de toelatingsklassenraad die afwijkt van dat advies moet afdoende worden gemotiveerd. 

3° als je beschikt over een topsportstatuut.

Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.1

Lessen

Iedereen in 1A krijgt een ruime basisvorming, en daarnaast moet iedereen ook een keuzegedeelte invullen.

Basisvorming

De meeste tijd gaat naar de basisvorming. Je bouwt verder op de leerstof van het lager onderwijs

Iedereen krijgt zedenleer of godsdienst, of cultuurbeschouwing & religie. In de basisvorming gaat naast er naast de talen (Nederlands, Frans, …) en de wiskunde, ook veel aandacht naar techniek, aardrijkskunde en geschiedenis, wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming, …

Op het einde van de 1e graad moeten alle leerlingen van de A-stroom (1e leerjaar A en 2e leerjaar A) dezelfde doelen van de basisvorming behalen. Deze doelen noemt men ook wel eindtermen en ze vertrekken van sleutelvaardigheden die men moet bereiken (vb. vaardigheden in het Nederlands, wiskunde begrijpen en kunnen toepassen, (natuur)wetenschappen, technologie, economische, financiële en digitale vaardigheden (computer), cultureel en geschiedkundig bewustzijn, …).

De leerlingen leren over de vakken heen over gezond leven, bewust omgaan met het milieu, en welk gedrag er van een burger verwacht wordt. Leren leren en het oefenen van sociale vaardigheden komen ook aan bod in de verschillende vakken, lessen of projecten.

Keuzegedeelte

Naast de 2u lichamelijke opvoeding in de basisvorming krijgt men in het keuzegedeelte 4u topsport.

Opgelet:

Een lessenrooster verschilt van school tot school:

  • Scholen kunnen kiezen voor een lessenrooster met alle vakken apart.
  • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bijvoorbeeld ‘techniek’ en ‘wiskunde’, of ‘beeld’ en ‘muziek’… Dat noemt men soms ook ‘vakkenclusters’.
  • Sommige scholen kiezen ervoor om lessen aan te bieden in de vorm van ‘projecten’.
Je krijgt minimaal 32 lesuren per week. Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit.

Daarom vermelden we geen lessenroosters meerMeer informatie vind je op de websites van de scholen.

Wat na het 1e leerjaar A met topsport?

Wat je kiest in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het 2de leerjaar.
Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.

Na 1A - topsport kan je in het tweede jaar kiezen voor:

• het 2e leerjaar A (2A) met of zonder topsport of
• het 2e leerjaar B (2B)

Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A.

Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

• Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.
• Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.
• Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan (als je al 14 jaar bent op 31 december van volgend schooljaar)

Scholen

Stedelijk Lyceum Topsport

Edegemsesteenweg 100
2610 Wilrijk
03 502 14 70      

GO! Middenschool Redingenhof

Redingenstraat 90
3000 Leuven
016 31 97 26      

GO! Next sportschool Middenschool

Vrijwilligersplein 3
3500 Hasselt
      

GO! KTA Brugge

Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels
050 38 82 88      

GO! Middenschool Voskenslaan

Voskenslaan 60
9000 Gent
09 240 00 57