Informatie voor professionals

De schoolverlaterspagina kan ook dienen als basis voor een gesprek door onderwijsprofessionals/jeugdwerkers met schoolverlaters.

Ben je een onderwijs- of jongerenprofessional (leerkracht, CLB, jeugdwerker,...) en wil je samen met een leerling voor een warme overdracht naar VDAB zorgen? De jongerenconsulenten van VDAB begeleiden werkzoekende schoolverlaters die moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Zij kunnen samen de verschillende mogelijkheden bekijken, o.a.:

  • wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt indien de jongere nu zou stoppen met school,
  • zijn er verdere opties om competenties aan te leren,...
Doelstelling hierbij is om de piste “onderwijs” niet meteen uit te sluiten.
Let op: voor leerlingen 2e en 3e graad BSO, TSO of DBSO en voor leerlingen met een vermoeden van een arbeidsbeperking (bv uit het BUSO) bestaan er ook transitietrajecten voor jongeren die een grote kans hebben de schoolbanken (vroegtijdig) te verlaten. Je vindt meer info op de website van Departement Onderwijs en Vorming of GTB.

Heb je een algemene, niet-leerlinggebonden vraag over de samenwerking tussen onderwijs en VDAB, dan kan je contact opnemen met de provinciale netwerkmanager onderwijs:

Deze pagina kwam tot stand door samenwerking tussen de CLB’s, het Centraal Meldpunt, VDAB en Netwerk Samen tegen schooluitval provincie Antwerpen en de onderwijskiezer.
Met speciale dank aan
Wat Wat voor het gebruik van hun website en de cursisten van de grafische opleiding VDAB Competentiecentrum Turnhout voor het ontwerpen van de logo’s.

Informatie voor professionals

De schoolverlaterspagina kan ook dienen als basis voor een gesprek door onderwijsprofessionals/jeugdwerkers met schoolverlaters.

Ben je een onderwijs- of jongerenprofessional (leerkracht, CLB, jeugdwerker,...) en wil je samen met een leerling voor een warme overdracht naar VDAB zorgen? De jongerenconsulenten van VDAB begeleiden werkzoekende schoolverlaters die moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Zij kunnen samen de verschillende mogelijkheden bekijken, o.a.:

  • wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt indien de jongere nu zou stoppen met school,
  • zijn er verdere opties om competenties aan te leren,...
Doelstelling hierbij is om de piste “onderwijs” niet meteen uit te sluiten.
Let op: voor leerlingen 2e en 3e graad BSO, TSO of DBSO en voor leerlingen met een vermoeden van een arbeidsbeperking (bv uit het BUSO) bestaan er ook transitietrajecten voor jongeren die een grote kans hebben de schoolbanken (vroegtijdig) te verlaten. Je vindt meer info op de website van Departement Onderwijs en Vorming of GTB.

Heb je een algemene, niet-leerlinggebonden vraag over de samenwerking tussen onderwijs en VDAB, dan kan je contact opnemen met de provinciale netwerkmanager onderwijs:

Deze pagina kwam tot stand door samenwerking tussen de CLB’s, het Centraal Meldpunt, VDAB en Netwerk Samen tegen schooluitval provincie Antwerpen en de onderwijskiezer.
Met speciale dank aan
Wat Wat voor het gebruik van hun website en de cursisten van de grafische opleiding VDAB Competentiecentrum Turnhout voor het ontwerpen van de logo’s.

Informatie voor professionals

De schoolverlaterspagina kan ook dienen als basis voor een gesprek door onderwijsprofessionals/jeugdwerkers met schoolverlaters.

Ben je een onderwijs- of jongerenprofessional (leerkracht, CLB, jeugdwerker,...) en wil je samen met een leerling voor een warme overdracht naar VDAB zorgen? De jongerenconsulenten van VDAB begeleiden werkzoekende schoolverlaters die moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Zij kunnen samen de verschillende mogelijkheden bekijken, o.a.:

  • wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt indien de jongere nu zou stoppen met school,
  • zijn er verdere opties om competenties aan te leren,...
Doelstelling hierbij is om de piste “onderwijs” niet meteen uit te sluiten.
Let op: voor leerlingen 2e en 3e graad BSO, TSO of DBSO en voor leerlingen met een vermoeden van een arbeidsbeperking (bv uit het BUSO) bestaan er ook transitietrajecten voor jongeren die een grote kans hebben de schoolbanken (vroegtijdig) te verlaten. Je vindt meer info op de website van Departement Onderwijs en Vorming of GTB.

Heb je een algemene, niet-leerlinggebonden vraag over de samenwerking tussen onderwijs en VDAB, dan kan je contact opnemen met de provinciale netwerkmanager onderwijs:

Deze pagina kwam tot stand door samenwerking tussen de CLB’s, het Centraal Meldpunt, VDAB en Netwerk Samen tegen schooluitval provincie Antwerpen en de onderwijskiezer.
Met speciale dank aan
Wat Wat voor het gebruik van hun website en de cursisten van de grafische opleiding VDAB Competentiecentrum Turnhout voor het ontwerpen van de logo’s.