Passtel (OV4-GO!BUSO De Horizon) - Campus GO! Atheneum Aalst

Graanmarkt 14
9300 Aalst
0497 43 15 54
passtel@ibsodehorizon.be
https://www.passtel.be/Opleidingsvorm 4

1e Graad
2e Graad

1e leerjaar 2e leerjaar

Economische wetenschappen    ASO    t 9  
Humane wetenschappen    ASO    t 9  
Latijn    ASO    t 9  
Natuurwetenschappen    ASO    t 9  

Economie    ASO    t 9  
Humane wetenschappen    ASO    t 9  

september 2022
Economische wetenschappen ASO

Humane wetenschappen ASO

Latijn ASO

Natuurwetenschappen ASOInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School deelt studierichtingen in volgens interessedomeinen.
School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
Internaat enkel voor eigen leerlingen - meisjes.
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Eigen schoolvervoer - gratis.
Schoolvervoer gemeenschappelijk met andere scholen - betalend.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Vilvoorde  Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Dender
Zonnestraat 25
9300 Aalst
053 46 95 00
directie@clbaalst.be
http://www.clbaalst.be/

Schoolfiche: Passtel (OV4-GO!BUSO De Horizon) - Campus GO! Atheneum AalstPasstel (OV4-GO!BUSO De Horizon) - Campus GO! Atheneum Aalst

Graanmarkt 14
9300 Aalst
0497 43 15 54      

Bijzonder(e) kenmerk(en):

Autiwerking

CLILOpleidingsvorm 4

1e Graad
2e Graad

1e leerjaar 2e leerjaar

Economische wetenschappen    ASO    t 9  
Humane wetenschappen    ASO    t 9  
Latijn    ASO    t 9  
Natuurwetenschappen    ASO    t 9  

Economie    ASO    t 9  
Humane wetenschappen    ASO    t 9  

september 2022
Economische wetenschappen ASO

Humane wetenschappen ASO

Latijn ASO

Natuurwetenschappen ASOInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School deelt studierichtingen in volgens interessedomeinen.
School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
Internaat enkel voor eigen leerlingen - meisjes.
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Eigen schoolvervoer - gratis.
Schoolvervoer gemeenschappelijk met andere scholen - betalend.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Vilvoorde  Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Dender
Zonnestraat 25
9300 Aalst
053 46 95 00