Wie kan een duale opleiding volgen in het gewoon SO?

Iedereen die niet meer voltijds leerplichtig is. Dit zijn alle 16-jarigen of jongeren vanaf 15 jaar op voorwaarde dat zij de 1e 2 leerjaren van het SO hebben gevolgd (ze hoeven niet geslaagd te zijn).

Tot de aanloopfase van duaal leren kan je uitzonderlijk al worden toegelaten vanaf de start van het schooljaar waarin je zal voldoen aan de voltijdse leerplicht. In afwachting mag je niet werken.


Starten in de 3e graad

Als je wil starten in de 3e graad moet je geslaagd zijn in de 2e graad.


Je kan overgaan naar de 3e graad duaal zelfs als je niet geslaagd bent voor de algemene vorming van de 2e graad duaal als:

  • je geslaagd bent voor je beroepsgerichte vorming in je duale opleiding van de 2e graad (als je de beroepskwalificaties of deelkwalificaties hebt behaald) en
  • de gevolgde duale 2e graadsopleiding inhoudelijk aansluit bij de duale 3e graadsopleiding.

Voor bepaalde duale opleidingen bestaan er bijzondere toelatingsvoorwaarden (bv. medisch geschikt zijn...). Deze worden vermeld in het standaardtraject van de opleiding.  


Weet je niet of duaal leren iets voor jou is?

Kom dit te weten door een stage of observatie:

  • in het jaar voor je start met duaal leren 
  • gedurende max. 1 week 
  • met een stageovereenkomst.