Hoe ziet een duale opleiding er uit?

Standaardtraject en curriculumdossier

Standaardtraject

Voor elke duale opleiding bestaat een standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren op vlak van:

  • algemene vorming en
  • beroepsgerichte competenties

Algemene vorming wordt voornamelijk gegeven op school, het CDO of de SYNTRA-lesplaats. Een deel van je theorielessen krijg je ook op de werkvloer.

Beroepsgerichte competenties zijn gebaseerd op 1 of meerdere beroepskwalificatie(s).
Daarin staat wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep. Vooral op de werkvloer verwerf je deze competenties maar ook op school kan je wat praktijklessen krijgen.

Curriculumdossier

Vanaf 01-09-2023 worden curriculumdossiers in stappen geïntroduceerd in het gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4.

In een curriculumdossier vind je alle informatie terug over het geheel van de vorming van een structuuronderdeel en de doelen die er van toepassing zijn.

Het is de bedoeling dat de curriculumdossiers de standaardtrajecten vervangen.

  • vanaf 01-09-2023 in het 1e leerjaar van de 2e graad en het 1e leerjaar van de 3e graad
  • vanaf 01-09-2024 in het 2e leerjaar van de 2e graad en het 2e leerjaar van de 3e graad
  • vanaf 01-09-20025 in de 7e jaren. 

Voor het duaal leren in buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3 blijven de standaardtrajecten behouden.

Meer info vind je in SO 64 3.10 en SO/2019/01


Lineair of modulair?

De onderwijsinstelling/het centrum vertaalt het standaardtraject naar lessen. Zij beslissen ook of de opleiding lineair of modulair georganiseerd wordt.

Lineair? Dan wordt het lessenpakket over 1 schooljaar verdeeld. Op het einde van het schooljaar volgt de definitieve evaluatie. Als je slaagt, behaal je de voorziene studiebewijzen.
Modulair? Dan wordt de leerstof opgedeeld in kleinere delen (modules). Na elke module volgt een examen. Je legt dus niet noodzakelijk alle examens in een keer af.
Je kan slagen voor aparte modules.
Slaag je voor alle modules, dan ben je geslaagd voor je opleiding en behaal je je getuigschrift of diploma.


Individueel opleidingsplan?

De school/het CDO /SYNTRA stelt voor jou een individueel opleidingsplan op waarin wordt rekening gehouden met je werkplek en je specifieke noden.

Heb je nood aan  aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider (omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase', 7.5 + bijlage 3).


Werkplekleren?

Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Via werkervaring verwerf je beroepsgerichte competenties, praktijkkennis en de juiste basisattitudes.
Je duale opleiding bepaalt hoeveel tijd je zal doorbrengen op de werkvloer.

Je kan door je trajectbegeleider (op school) geholpen worden bij het zoeken naar een werkplek. Hij/zij organiseert een intakegesprek, is aanwezig bij het ondertekenen van een overeenkomst (tussen jou, je school en de onderneming) en blijft je begeleiden tijdens je hele leertraject.

Soms kan hier zelfs extra ondersteuning voor voorzien worden (verplicht binnen buitengewoon onderwijs en niet verplicht in gewoon SO, CDO en Syntra).

Je mentor (uit het bedrijf) is verantwoordelijk voor je begeleiding + opleiding op de werkplek.Binnen de 20 dagen na de 1e lesbijwoning (of na het stoppen van een eerdere opleiding) moet je een (nieuwe) werkplek vinden!
Als je nog geen werkplek hebt, vult de onderwijsinstelling (= school, CDO of Syntra-lesplaats) het leren voltijds in. Ook als dit een CDO of SYNTRA-lesplaats is.

Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met je duale opleiding stoppen.  
Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar verlengd worden.


Wanneer krijg ik een evaluatie?

Scholen kunnen in de 2e graad en in 5 SO kiezen tussen een graads- of leerjaarevaluatie*

  • Dit kan in 6 SO vanaf 1 september 2024 
  • Dit kan in een Se-n-Se vanaf 1 september 2025  
* leerjaarevaluatie: de leerling wordt geëvalueerd na elk leerjaar - graadsevaluatie: de leerling wordt geëvalueerd na een graad