Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca - Eerste graad

Studierichting "Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca"

Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca - Eerste graad


 • Je maakt kennis met de wereld van ondernemen, kopen en verkopen.
 • Je leert welke invloed de consument heeft op milieu en privacy.
 • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.

Opstroomoptie

De opstroomoptie bereidt je voor op de overstap naar:

 • 2A;
 • een 3e leerjaar in een doorstroomgerichte studierichting of een studierichting met dubbele finaliteit (= doorstroomgericht + arbeidsmarktgericht).

Voeding en horeca

Je kan deze basisoptie maar in enkele scholen in Vlaanderen volgen.
 • Je verkent hulpmiddelen en grondstoffen die vaak gebruikt worden in voeding en horeca.
 • Je leert hoe je moet werken in keuken en/of restaurant.
 • Je leert over:
  - gezond en veilig leven;
  - evenwichtig eten.
 • Je oefent communicatieve vaardigheden.
 • Je maakt kennis met beroepen in hotels en restaurants.

Een school kan er ook voor kiezen om 1 of een combinatie van pakketten van een basisoptie aan te bieden, in plaats van de basisoptie in zijn geheel. We geven de pakketten wel weer op de schoolfiche, maar voor de concrete invulling in een bepaalde school ga je best naar de website van de school in kwestie.

In Voeding en horeca zijn dit de mogelijke pakketten:

 • Bakkerij-slagerij
 • Restaurant en keuken

 

Welke lessen krijg je?

 

Basisvorming

Iedereen krijgt zedenleer, godsdienst, cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie.
In de basisvorming gaat veel aandacht gaat naar talen en wiskunde.

Daarnaast krijg je ook techniek, geschiedenis, wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming …

Keuzegedeelte

In het keuzegedeelte kies je uit het aanbod van de school:

 • maximaal 3 basisopties of pakketten (= een onderdeel van een basisoptie)
 • de differentiatie.

 Basisopties:

Een leerling in 2B kan maximaal 3 basisopties of pakketten (= een onderdeel of onderdelen van een basisoptie) kiezen uit het aanbod van de school.

Differentiatie:

Differentiëren kan op verschillende manieren:

 • Verkennen = proeven van nieuwe zaken (b.v. Projecten,…)
 • Verdiepen = extra leerstof; extra uitdaging (b.v. extra wiskunde, extra Frans,…)
 • Versterken = bijwerken waar je het moeilijk mee hebt ((b.v. herhaling Frans, herhaling wiskunde,…)

Opgelet:

Een lessenrooster verschilt van school tot school:

 • Scholen kunnen kiezen voor een lessenrooster met alle vakken apart.
 • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bijvoorbeeld ‘techniek’ en ‘wiskunde’, of ‘beeld’ en ‘muziek’… Dat noemt men soms ook ‘vakkenclusters’.
 • Sommige scholen kiezen ervoor om lessen aan te bieden in de vorm van ‘projecten’.
Je krijgt minimaal 32 lesuren per week. Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit.

Daarom vermelden we geen lessenroosters meer. Meer informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca" volgen ?

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.Toon alle scholen

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten 2B:

 • als je geslaagd bent in 1A of 1B;
 • als je al 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt (Opleidingsvorm 1, 2, 3) kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat. In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Als je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit 2e leerjaar B. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.4

Veranderen tijdens schooljaar

 • Als de toelatingsklassenraad akkoord gaat mag je ook tijdens het schooljaar overgaan van het 2e leerjaar A naar het 2e leerjaar B.
 • Je kan kan veranderen van basisoptie(s) tijdens het schooljaar mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. 

Attest

Je behaalt op het einde van het 2e leerjaar B met opstroomoptie 1 van de volgende oriënteringsattesten:

 • A– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar. Je mag verder studeren in alle richtingen van de van de 2e graad, in alle finaliteiten en onderwijsvormen.
 • B– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar, maar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen zijn uitgesloten.
 • C–  attest = je bent niet geslaagd en je moet overzitten.

(Je mag wel starten in het 3e leerjaar van het beroepssecundair onderwijs (3 bso) als:

-        je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 15 jaar wordt;
-        én als je leerkrachten dit toelaten.)

 

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald en een getuigschrift van het basisonderwijswanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

 

 

Wat na deze opleiding?

Na het 2e leerjaar B met opstroomoptie kan je kiezen voor elke studierichting.
Studierichtingen behoren tot finaliteiten, onderwijsvormen en domeinen.

 • Studierichtingen zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken.
 • Finaliteit: geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt.
 • Onderwijsvormen: algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs en technisch secundair onderwijs
  (uitleg: zie moeilijke woordenlijst op Onderwijskiezer)
 • Domeinen: zijn de interessegebieden (vb. Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, …)

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde.

Je met een A- of B-attest ook starten in het 2e leerjaar A.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. De deeltijdse leersystemen zijn:

 • het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
 • de leertijd
 • duaal leren

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.