BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Grootkeukenmedewerker     Opleidingsfase
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding wil je leren in teamverband opdrachten uitvoeren in de grootkeuken.

Algemeen: Je leert:

 • het voorkomen verzorgen,
 • taken veilig en hygiënisch uitvoeren,
 • producten en grondstoffen herkennen,
 • de toepasselijke opslag- en bewaartechnieken uitvoeren,
 • voor de hygiëne en het onderhoud zorgen,
 • werkzaamheden in de grootkeuken plannen en voorbereiden,
 • leveringen van grondstoffen behandelen,
 • gereedschap gebruiken en machines bedienen en onderhouden,
 • in team werken,

  Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral
  • sorteren en opslaan van verschillende soorten afval,
  • speciale werkkledij dragen.

Keukenvaardigheden: Je leert:

 • de vereiste hoeveelheden ingrediënten inschatten,
 • vis reinigen,
 • verschillende snijtechnieken voor vlees, groenten en fruit uitvoeren,
 • verschillende kooktechnieken uitvoeren,
 • versnijden,
 • in porties verdelen,
 • helpen bij het voorbereiden en bereiden van gerechten.

Grootkeuken: Je leert:

 • grootkeukengerechten voorbereiden en bereiden,
 • een toonbankplan toepassen,
 • onder begeleiding de dienst verzorgen aan een toonbank in een grootkeukenrestaurant,
 • de klanten bedienen.

Download de modulaire opleidingsstructuur van het studiegebied Voeding hier.


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO Cardijnschool, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht    02 520 05 72        
   BuSO Maria Assumpta Instituut, Heiveld 15, 1745 Opwijk    052 35 65 64        
   BuSO Stedelijke School De Vest, Vestenstraat 14, 1800 Vilvoorde    02 251 27 03        
   BuSO KOCA Secundair Onderwijs, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen    03 240 01 33        
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Sint-annastrand 57, 2050 Antwerpen    
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Schoolstraat 2, 2060 Antwerpen    03 292 31 40        
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Stuivenbergplein 36, 2060 Antwerpen    03 235 44 32        
   BuSO De Leerexpert, Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne    03 328 05 70        
   BuSO Instituut Mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg    015 24 42 85        
   BuSO De Regenboog, Kapelstraat 33, 2500 Lier    03 480 23 11        
   GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Stuivenbergbaan 135, 2800 Mechelen    015 41 48 70        
   BuSO SJABI (Sint-Jan Berchmansinst.), Hof-ten-Berglaan 8, 2870 Puurs    03 897 96 70        
   BuSO "t Lommert vzw, Botermelkbaan 75, 2900 Schoten    03 658 65 56        
   GO! SBSO Zonnebos, Moerstraat 50, 2970 's Gravenwezel    03 680 12 50        
   BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee    016 38 06 66        
   BuSO De Brug, Amerstraat 3, 3200 Aarschot    016 56 74 15        
   GO! BuSO Zonnegroen, Sint-Truidensesteenweg 44, 3440 Zoutleeuw    011 78 92 94        
   BuSO VIBO Sint-Barbara, Mijnschoolstraat 63, 3580 Beringen    011 42 13 88        
   GO! BuSO De Richter, Richter 27, 3600 Genk    089 35 90 25        
   BuSO De Wissel, Arbeidsstraat 66, 3600 Genk    089 38 03 49        
   GO! SIBBO Tongeren, Corversstraat 33, 3700 Tongeren    012 26 03 70        
   GO! Next SBSO, Tapstraat 12, 3720 Kortessem    011 34 34 47        
   BuSO PROVIL-ION, Duinenstraat 1, 3920 Lommel    011 79 93 70        
   GO! SBSO HELIX, Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel    011 55 02 10        
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60        
   BuSO Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek    050 35 57 00        
   GO! BuSO Ter Zee, Maurits Sabbestraat 8, 8400 Oostende    059 70 34 68        
   BuSO Ter Strepe, Westendelaan 39, 8430 Middelkerke    059 31 99 30        
   GO! Athena - campus Ter Bruyninge BuSO, Weggevoerdenlaan 1 A, 8500 Kortrijk    056 22 62 51        
   Kouter Kortrijk - BuSO de Kouter, Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk    056 23 07 80        
   BuSO VIBSO, Toekomststraat 75, 8790 Waregem    056 60 01 35        
   GO! SBSO Sterrebos, Bornstraat 52, 8800 Roeselare    051 22 74 11        
   BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge    057 34 65 51        
   BuSO Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent    09 222 86 23        
   BuSO Styrka Secundair Onderwijs, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent    09 240 13 73        
   BuSO Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge    09 210 01 50        
   BuSO VTS 3!, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas    03 780 53 61        
   BuSO De Karwij, Durmelaan 118, 9160 Lokeren    09 348 67 86        
   Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout    052 40 94 40        
   GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst    053 78 89 59        
   BuSO Don Bosco Instituut, Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst    053 78 85 25        
   BuSO Sint-Franciscus, Penitentenlaan 1, 9620 Velzeke-Ruddershove    09 360 58 43        
   BuSO Bernardusdriesprong, Vlaanderenstraat 6, 9700 Oudenaarde    055 30 19 99        
   BuSO Wagenschot, Steenweg 2, 9810 Nazareth    09 280 89 60        
   IDEAAL - BuSO Emmaüs, Leihoekstraat 7_B, 9870 Machelen    09 386 60 08        

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je met je opleiding verder in de kwalificatiefase.

De kwalificatiefase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. Hier kunnen ook stages toe behoren.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding