BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Tuinbouwarbeider     Opleidingsfase
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding wil je leren in de tuinbouw planten en gewassen telen, verzorgen en oogsten.
Algemeen: Je leert:

 • eigen werkzaamheden plannen,
 • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,
 • een werkmethode opvolgen,
 • een administratie bijhouden,
 • materialen en grondstoffen herkennen
 • planten en gewassen herkennen.

  Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:
  • afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Bodembewerking: Je leert:

 • spitten en ploegen,
 • frezen,
 • egaliseren,
 • de bodem klaarleggen om te zaaien en te planten.

Teelttechnieken: Je leert:

 • vermeerderingstechnieken uitvoeren,
 • planten en verplanten,
 • oppotten en verpotten,
 • wieden, harken,
 • schoffelen, uitdunnen,
 • begieten, steunen en aanbinden,
 • snoeien.

Onderhoud van tuinen: Je leert:

 • onkruid bestrijden,
 • ziekte- en plagen bestrijden,
 • wild afweren,
 • organische en scheikundige meststoffen gebruiken, hagen snoeien, grasmaaien.
  Eventueel kan je ook leren over de aanleg van tuinen, boorden en paden.

Oogsttechnieken: Je leert groenten, fruit en gewassen oogsten.

Voorbereiding verkoop: Je leert:

 • groenten verkoopklaar maken
 • fruit verkoopklaar maken,
 • planten verkoopklaar maken.

Speciale eisen:
In de land- en tuinbouw kan het werk soms zwaar zijn.
Je bent best gezond en sterk.
Je bent niet allergisch voor bepaalde grassen of stoffen.


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO "t Schoolhuis, Schoolstraat 11, 1745 Opwijk    052 35 71 16        
   BuSO Stedelijke School De Vest, Vestenstraat 14, 1800 Vilvoorde    02 251 27 03        
   BuSO De Leerexpert, Wandeldijk 17, 2050 Antwerpen    
   BuSO VIBO, Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout    014 42 69 45        
   BuSO VIBO, Steenweg op Mol 154, 2360 Oud-Turnhout    014 45 07 92        
   GO! BuSO de 3master, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee    014 85 00 52        
   BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor    03 217 03 50     
   GO! SBSO Zonnebos, Moerstraat 50, 2970 's Gravenwezel    03 680 12 50        
   BuSO Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 113_C, 2990 Wuustwezel    03 669 67 73        
   BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee    016 38 06 66        
   BuSO De Brug, Amerstraat 3, 3200 Aarschot    016 56 74 15        
   Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen    013 53 06 30        
   GO! BuSO De Richter, Richter 27, 3600 Genk    089 35 90 25        
   BuSO De Wissel, Arbeidsstraat 66, 3600 Genk    089 38 03 49        
   GO! SBSO HELIX, Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel    011 55 02 10        
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60        
   BuSO Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek    050 35 57 00        
   BuSO Ter Strepe, Westendelaan 39, 8430 Middelkerke    059 31 99 30        
   GO! Athena - campus Ter Bruyninge BuSO, Bruyningstraat 52, 8510 Marke    056 22 59 20        
   BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare    051 26 43 00        
   BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge    057 34 65 51        
   BuSO Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent    09 222 86 23        
   BuSO Styrka Secundair Onderwijs, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent    09 240 13 73        
   BuSO Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge    09 210 01 50        
   BuSO VTS 3!, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas    03 780 53 61        
   GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst    053 78 89 59        

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je met je opleiding verder in de kwalificatiefase.

De kwalificatiefase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. Hier kunnen ook stages toe behoren.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding