BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Interieurbouwer     Opleidingsfase
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding wil je leren interieurbouwwerk uitvoeren.

Algemeen: Je leert:

 • eigen werkzaamheden plannen,
 • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,
 • een werkmethode opvolgen,
 • een administratie bijhouden,
 • materialen en grondstoffen herkennen.

  Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:
  • afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Manuele houtbewerking: Je leert:

 • smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven,
 • eenvoudige houtverbindingen maken.

Machinale houtbewerking: Je leert:

 • hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken,
 • verschillende houtverbindingen machinaal uitvoeren.

Plaatmateriaalverbindingen: Je leert:

 • lamellenverbindingen maken, 
 • verbindingen met hulpstukken maken.

Wanden en plafonds: Je leert:

 • draagstructuren opbouwen en plaatsen,
 • plafond- of wandbekleding plaatsen en afwerken.

Interieurelementen: Je leert:

 • plaatmateriaal en massief hout verwerken,
 • onderdelen van interieur en binnenschrijnwerkconstructies bewerken,
 • afwerkingsmateriaal voorbereiden,
 • fineren.

Binnenschrijnwerk: Je leert:

 • binnenschrijnwerkelementen maken en behandelen,
 • binnenschrijnwerk plaatsen.

Pistoolschilderwerk: Je leert interieurelementen met een spuitpistool kleuren of vernissen.

Download de modulaire opleidingsstructuur hier.


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO Instituut Mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg    015 24 42 85        
   GO! BuSO de 3master, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee    014 85 00 52        
   GO! school voor BuSO Groenlaar, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet    03 888 38 64        
   GO! SBSO Zonnebos, Moerstraat 50, 2970 's Gravenwezel    03 680 12 50        
   BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee    016 38 06 66        
   BuSO VIBO Sint-Barbara, Mijnschoolstraat 63, 3580 Beringen    011 42 13 88        
   GO! Next SBSO, Tapstraat 12, 3720 Kortessem    011 34 34 47        
   Hasp-O Zuid, Naamsesteenweg 167, 3800 Sint-Truiden    011 68 09 47        
   WICO Buitengewoon Secundair Onderwijs, Dorpsstraat 91, 3900 Overpelt    011 60 91 60        
   GO! SBSO HELIX, Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel    011 55 02 10        
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60        
   BuSO Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek    050 35 57 00        
   GO! Athena - campus Ter Bruyninge BuSO, Weggevoerdenlaan 1 A, 8500 Kortrijk    056 22 62 51        
   Kouter Kortrijk - BuSO de Kouter, Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk    056 23 07 80        
   BuSO De Ster, Steenstraat 42, 8700 Tielt    051 42 75 10        
   BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge    057 34 65 51        
   BuSO Don Bosco Instituut, Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst    053 78 85 25        

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je met je opleiding verder in de kwalificatiefase.

De kwalificatiefase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. Hier kunnen ook stages toe behoren.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga