BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Winkelhulp     Opleidingsfase
Beschrijving van de opleiding

Je leert in kleinhandelszaken, speciaalzaken en warenhuizen klanten bedienen en ondersteunende taken uitvoeren.
Algemeen: Je leert:

 • je in de computermaatschappij uit de slag trekken,
 • je in het Nederlands correct uitdrukken,
 • een werkmethode opvolgen,
 • in team werken,

  Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral
  • persoonlijke hygiëne verzorgen,
  • afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

Winkelvoorraad: Je leert: 

 • op aanwijzing de voorraad verzorgen,
 • artikelen ontvangen en stapelen,
 • schappen en winkelrekken aanvullen,
 • op aanwijzing artikelen etiketteren.

Presentatie: Je leert op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen en onderhouden: aanvullen, schoonmaken, etiketten nakijken, ..

Klantenbediening: Je leert:

 • klanten ontvangen en bedienen,
 • eenvoudige verkooptaken uitvoeren,
 • een verkoopsgesprek voeren,
 • een bestelling uitvoeren,
 • artikelen omschrijven,
 • met vertrouwelijke informatie omgaan
 • klanten helpen bij het zoeken,
 • artikelen inpakken.

Kassawerk: Je leert:

 • correct kassawerk verrichten,
 • de procedures voor opstarten en afsluiten van de kassa,
 • kortingssystemen toepassen.


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO Zaveldal, Nieuwland 198, 1000 Brussel    02 512 14 75        
   BuSO Cardijnschool, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht    02 520 05 72        
   BuSO Maria Assumpta Instituut, Heiveld 15, 1745 Opwijk    052 35 65 64        
   BuSO KOCA Secundair Onderwijs, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen    03 240 01 33        
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Sint-annastrand 57, 2050 Antwerpen    
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Boerhaavestraat 1, 2060 Antwerpen    03 292 31 60        
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Stuivenbergplein 36, 2060 Antwerpen    03 235 44 32        
   GO! BuSO de 3master, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee    014 85 00 52        
   BuSO De Regenboog, Kapelstraat 33, 2500 Lier    03 480 23 11        
   BuSO Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358_A, 2800 Mechelen    015 20 27 61        
   BuSO Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 113_C, 2990 Wuustwezel    03 669 67 73        
   GO! BuSO Zonnegroen, Sint-Truidensesteenweg 44, 3440 Zoutleeuw    011 78 92 94        
   BuSO KIDS, Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt    011 22 25 93        
   BuSO VIBO Sint-Barbara, Mijnschoolstraat 63, 3580 Beringen    011 42 13 88        
   BuSO Ter Engelen, Burgemeester Philipslaan 15_A, 3680 Maaseik    089 56 69 86        
   BuSO Sint-Elisabeth OV1 & OV3, Steenovenstraat 20, 3990 Peer    011 52 03 60        
   GO! BuSO Ter Zee, Maurits Sabbestraat 8, 8400 Oostende    059 70 34 68        
   Kouter Kortrijk - BuSO de Kouter, Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk    056 23 07 80        
   BuSO Styrka Secundair Onderwijs, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent    09 240 13 73        
   BuSO IVIO Binnenhof, Peperstraat 27, 9000 Gent    09 223 98 71        
   GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst    053 78 89 59        
   GO! BuSO "t Vurstjen, Vurstjen 27, 9940 Evergem    09 253 13 57        

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je met je opleiding verder in de kwalificatiefase.

De kwalificatiefase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. Hier kunnen ook stages toe behoren.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap