BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Daarnaast geldt als toelatingsvoorwaarde de volgorde waarin modules moeten worden gevolgd zoals de opleidingenstructuur dit bepaalt.

Eventueel gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.

De klassenraad kan ook beslissen om een vrijstelling toe te kennen tot een module.

Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.

De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt opbasis van een beslissing van de klassenraad.

Metselaar     Opleidingsfase
Beschrijving van de opleiding

Algemeen: Je leert:

 • eigen werkzaamheden plannen;
 • een administratie bijhouden;
 • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren;
 • materialen en grondstoffen herkennen; 
 • toestellen en machines gebruiken; 
 • onderhoudsvoorschriften naleven;
 • in team werken;
 • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan.

Metselwerk: Je leert:

 • gebruiksmortel aanmaken;
 • eenvoudig metselwerk uitvoeren;
 • half- en éénsteense muren metselen.

Betonconstructie: Je leert:

 • kleine elementen in beton vervaardigen en plaatsen;
 • bekisten;
 • betonstaalvlechten;
 • betonneren;
 • ontkisten.

Opgaand metselwerk: Je leert:

 • profielen plaatsen;
 • volle muren metselen;
 • spouwmuren metselen;
 • waterkerende lagen plaatsen;
 • raam- en deuropeningen uitvoeren;
 • schoorwerk en stempels plaatsen.

Grond- en funderingswerk: Je leert:

 • grondwerkzaamheden uitvoeren;
 • funderingswerken uitvoeren;
 • volle funderingsmuren metselen;
 • vertinlagen aanbrengen.

Huishoudelijk ondergronds rioleringsstelsel: Je leert:

 • riolerings- en draineringsbuizen plaatsen;
 • geprefabriceerde toestellen en putten plaatsen;
 • controlekamers met en zonder reukafsluiter metselen;
 • • toestellen aansluiten.

Gevelwerk: Je leert:

 • werkstellingen monteren en demonteren;
 • in verschillende verbanden metselen;
 • sierverbanden metselen;
 • reliëfmetselwerk uitvoeren;
 • overspanningen metselen;
 • spouwmuren uitvoeren;
 • muren voegen;
 • thermische isolatie in spouwmuren aanbrengen.

Bestratingswerk (facultatief): De school kan ook de beginselen van het bestratingswerk in het programma opnemen. Het gaat dan om:

 • een onderlaag en bestratingsbed leggen;
 • eenvoudige vlakke wegbedekking in klinkers, tegels en boordstenen leggen.

De beroepen in de bouwsector zijn meestal zwaar: daarom ben je best gezond en sterk.
Je mag geen last hebben van hoogtevrees.
Je moet goed kunnen rekenen, meten, plannen begrijpen…


Welke lessen krijg je?

Modulair onderwijs wordt georganiseerd zonder opdeling in fasen.

Je krijgt algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

 

De algemene en sociale vorming wordt ofwel niet-modulair ofwel gedeeltelijk modulair georganiseerd.

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

Scholen


   BuSO Zaveldal, Nieuwland 198, 1000 Brussel    02 512 14 75        
   BuSO Don Bosco, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle    02 363 09 85        
   BuSO De Leerexpert - Begijnenvest, Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen    03 201 67 60        
   BuSO De Leerexpert, Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne    03 328 05 70        
   GO! BuSO de 3master, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee    014 85 00 52        
   GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Stuivenbergbaan 135, 2800 Mechelen    015 41 48 70        
   GO! school voor BuSO Groenlaar, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet    03 888 38 64        
   BuSO SJABI (Sint-Jan Berchmansinst.), Hof-ten-Berglaan 8, 2870 Puurs    03 897 96 70        
   GO! SBSO Zonnebos, Ruiterijschool 8, 2930 Brasschaat    03 270 93 70        
   BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor    03 217 03 50     
   BuSO De Brug, Amerstraat 3, 3200 Aarschot    016 56 74 15        
   Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen    013 53 06 30        
   BuSO STEBO (Stedelijke Bouwvakschool Dilsen), Rijksweg 454, 3650 Dilsen-Stokkem    089 79 08 76        
   GO! SIBBO Tongeren, Corversstraat 33, 3700 Tongeren    012 26 03 70        
   WICO Buitengewoon Secundair Onderwijs, Dorpsstraat 91, 3900 Overpelt    011 60 91 60        
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60        
   BuSO Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek    050 35 57 00        
   GO! Athena - campus Ter Bruyninge BuSO, Weggevoerdenlaan 1 A, 8500 Kortrijk    056 22 62 51        
   Kouter Kortrijk - BuSO de Kouter, Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk    056 23 07 80        
   BuSO Styrka Secundair Onderwijs, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent    09 240 13 73        
   BuSO VTS 3!, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas    03 780 53 61        
   Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout    052 40 94 40        
   GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst    053 78 89 59        
   BuSO Bernardusdriesprong, Vlaanderenstraat 6, 9700 Oudenaarde    055 30 19 99        
   GO! BuSO "t Vurstjen, Vurstjen 27, 9940 Evergem    09 253 13 57        

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Daarnaast geldt als toelatingsvoorwaarde de volgorde waarin modules moeten worden gevolgd zoals de opleidingenstructuur dit bepaalt.

Eventueel gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.

De klassenraad kan ook beslissen om een vrijstelling toe te kennen tot een module.

Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.

De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt opbasis van een beslissing van de klassenraad.

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je met je opleiding verder in de kwalificatiefase.

De kwalificatiefase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. Hier kunnen ook stages toe behoren.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school